Aktualności

Spływ kajakowy Łyną! Ładujemy akumulatory przed sesją!

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza studentów z niepełnosprawnościami na „Integracyjny spływ kajakowy połączony z warsztatami socjoterapii”, który odbędzie się dnia 17.06.2018 roku na rzece Łynie. Trasa Ruś - Olsztyn

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/JkkUL728CwGOL7ia2

O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszenia.

Udział w spływie jest bezpłatny.

W załączniku znajdą Państwo Ramowy program wydarzenia.

Osoba do kontaktu: Dorota Filip

tel.: 89 523 38 66

e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Usługa transportowa dla dla studentów z niepełnosprawnością

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych pragnie poinformować, że od miesiąca września 2018r. planuje rozpocząć realizację usługi transportowej na rzecz studentów z niepełnosprawnością w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie ( dowóz na praktyki studenckie, udział w sesji egzaminacyjnej, zajęcia związane z tokiem studiów).

Uprzejmie prosimy zainteresowanych studentów o szczegółowe zapoznanie się z treścią Zasad.

W przypadku chęci złożenia wniosku o usługę transportową zapraszamy do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie (ul. Oczapowskiego 12 B pok. S2/105 i S2/106, w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej).

 

V Integracyjny Mecz Koszykówki na Wózkach za nami

V Integracyjny Mecz Koszykówki na Wózkach za nami. Jak co roku przed meczem Fundacja Aktywna Rehabilitacja (FAR) przeprowadziła pokazy aktywnej rehabilitacji. Podczas pokazu każdy chętny mógł przekonać się z jakimi trudnościami mają do czynienia na co dzień „wózkowicze” próbując samodzielnie pokonać przeszkody. Nawet Pan Prorektor Jerzy Przyborowski odważył się sforsować wózkiem tor przeszkód.

Ponieważ to pierwszy dzień Juwenaliów,  uczestnicy wydarzenia zostali poinstruowani jak, podczas Kortowiady wesprzeć „wózkowicza” w tarapatach.

Po zakończonych warsztatach FARu  rozpoczął się mecz koszykówki na wózkach. Tradycyjnie studenci UWM zmierzyli się z niepełnosprawnymi zawodnikami AKS OSW. Walka była zaciekła, zawodnicy dawali z siebie wszystko, nie obyło się od widowiskowych  przewrotek.

Walka była wyrównana, jednak ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 41:34 dla Gości.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z meczu zamieszczonych w naszej galerii

Warsztaty świadomościowe pt. "Oswajamy niepełnosprawność"

Z radością informujemy, że Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie zainaugurowało akcję świadomościową organizując warsztaty dotyczące właściwych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami dla uczniów klasy VI c Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie w dniu 11.05.2018 r.

Podczas warsztatów uczniowie otrzymali podstawową wiedzę na temat niepełnosprawności i funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Warsztaty podzielone były tematycznie. Podczas zajęć uczniowie doświadczali trudności z jakimi na co dzień mierzą się osoby z niepełnosprawnością ruchową, wzroku, słuchu oraz dotknięte autyzmem.

Najbardziej wartościowym punktem warsztatów była dyskusja uczestników ze studentką WNS UWM w Olsztynie Panią Agnieszką Śliwą, która na co dzień porusza się na wózku, Opowiadała ona młodzieży o swoim codziennym życiu oraz odpowiedziała na niezliczone pytania uczniów.

Szkolenia w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami i nauka właściwych postaw, to najnowsza inicjatywa BON. Liczymy, że nasze działania pomogą nam przełamać bariery, doinformować, zintegrować środowisko akademickie oraz nauczyć empatii. Chcemy trafić do wszystkich zainteresowanych, ale też do tych, którzy do tej pory nie zetknęli się z problematyką niepełnosprawności.

Informację o naszych działaniach zamieszczać będziemy na naszej stronie internetowej.

I Akdemickie Forum Osób z Niepełnosprawnościami - relacja

I Akademickim Forum Osób z Niepełnosprawnościami już za nami.

 12 kwietnia 2018r. po raz pierwszy Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych było organizatorem I Akademickiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

Forum było okazją do zaprezentowania  wszystkich uczelnianych partnerów, którzy swoje działania kierują w stronę osób z niepełnosprawnościami. Jednym z postawionych pytań było odpowiedzenie sobie: Kto reprezentuje osoby z niepełnosprawnościami na Uczelni?  

Odpowiedź na to pytanie jest i wskazuje na wielu partnerów.

W trakcie Forum  Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. Jerzy Przyborowski wskazał, że działania  na rzecz studentów z niepełnosprawnościami  wynikające z Ustawy o szkolnictwie wyższym pozostają w gestii Uczelni.  Zależą one przede wszystkim od świadomości, potencjału, zasobów oraz dobrej woli danej społeczności akademickiej.  Uczelnia wykazuje swoją gotowość do przyjęcia osób
z niepełnosprawnościami na studia. Obecnie w UWM na wszystkich wydziałach  studiuje 525 osób
z potwierdzonym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprezentowało 7 lat doświadczeń i zmian jakie zachodziły na Uczelni. Wszystkie te zadania mają na celu  niwelowanie barier społecznych, mentalnych oraz architektonicznych , czyniąc UWM przyjaznym i dostępnym. Katalog usług świadczonych osobom z niepełnosprawnościami przez Biuro jest coraz szerszy i pełniejszy, zapewniamy indywidualne podejście, starając się tak dostosować formę kształcenia, aby nie prowadziła do zmniejszenia wymagań merytorycznych.

Zapewniamy różnorodne wsparcie, m.in. asystenckie, psychologiczne, tłumacza języka migowego, stenotypisty, transportowe, koordynatora ds. studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wypożyczalnię sprzętu wspomagającego naukę. Ponadto jesteśmy organizatorem szkoleń, spotkań, warsztatów dla całego środowiska akademickiego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie.

Jednymi z najcenniejszych dla BON partnerów są Wydziałowi Opiekunowie Studentów Niepełnosprawnych. Ich rola jest nie do przecenienia, z każdym kłopotem i w każdej chwili studenci
z niepełnosprawnościami zwracają się do nich jeśli tylko pojawiają się sprawy, których sami nie są w stanie rozwiązać. Instytucjami wspierającymi BON w realizacji zadań dydaktycznych i socjalno- bytowych, które dedykowane są osobom z niepełnosprawnościami są: Biblioteka Uniwersytecka Studium Języków Obcych, Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Fundacja „Żak”.  Najmniej widocznymi dla studentów partnerami, z którymi współpracuje BON w zakresie usuwania barier architektonicznych, ułatwienia studentom dostępności do obiektów UWM są: Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego oraz Administratorzy obiektów.

Moderatorem I Akademickiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami była prof. Bożena Kordan, sprawująca funkcję Opiekuna Osób Niepełnosprawnych na Wydziale Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa. 

Za współpracę, okazaną wrażliwość społeczną i przyjazną dłoń , która wspiera w podejmowanej działalności Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz studentów UWM została wyróżniona Pani dr inż. Scholastyka Baran, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UWM.

Wnioski końcowe wskazują na potrzebę podjęcia wielorakich działań w kierunku poprawy funkcjonalności i dostępności obiektów, sal dydaktycznych, infrastruktury kampusu. 

Wszystkich prelegentom, osobom zaangażowanym w realizację Forum, a szczególnie przybyłym studentom składamy serdeczne podziękowania za udział w spotkaniu.

Warto na zakończenie dodać, że Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych poszukuje osób do współpracy na stanowisku: asystenta ON, stenotypisty, tłumacza języka migowego. Jest to okazja do zdobywania cennego doświadczenia w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością.

Zakończenie Miesiąca Wiedzy o Autyzmie

Podsumowanie akcji UWM Gra w Niebieski

W kwietniu kolejny raz obchodziliśmy Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu. W akcję od kilku lat włącza się Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 

Zachecamy do zajrzenia na stronę Radia UWM FM, aby wysłuchać rozmowy Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego z pracownikiem Biura ds Osób Niepełnosprawnych Dorotą Filip o wydarzeniach w kwietniu 2018 na naszej Uczelni.

 

ZAPRASZAMY na film pt "Don Juan"

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM serdecznie zaprasza na projekcję filmu pt. „Don Juan” emitowanego w ramach wydarzeń związanych z obchodami Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu

Pełnometrażowy dokument. 22-letni, nieśmiały i nieporadny Oleg ma objawy zespołu Aspergera. Matka, Marina, za wszelką cenę chce pomóc mu w otwarciu się na świat. Zdobywa dla niego tytułową rolę w spektaklu "Don Juan".

Zapraszamy dnia 20.04.2018 (piątek) do budynku Biblioteki Uniwersyteckiej sala S2/104 na godzinę 15:00 (czas 92 min).

Pokaz jest bezpłatny.

ZAPRASZAMY na film pt "Normalny autystyczny film"

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM serdecznie zaprasza na projekcję filmu pt. „Normalny autystyczny film” emitowanego w ramach wydarzeń związanych z obchodami Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu

Film jest intymnym portretem społecznej inności, pokazuje Zespół Aspergera jako sposób postrzegania świata, nie chorobę.

Zapraszamy dnia 17.04.2018 (wtorek) do budynku Biblioteki Uniwersyteckiej sala S2/104 na godzinę 15:00 (czas ok. 90 min).

Pokaz jest bezpłatny.

Dzień Otwartych Drzwi 2018 - relacja

Dnia 6 kwietnia 2018 roku Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie w ramach wydarzenia “Dzień Otwartych Drzwi” otworzył swoje drzwi przed maturzystami, którzy w przyszłym roku akademickim planują rozpocząć studia wyższe. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na zaproszenie gościło po raz drugi grupę Głuchej i słabosłyszącej młodzieży z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Głuchych z ul. Łuckiej w Warszawie.

Celem Dnia Otwartych Drzwi było przybliżenie oferty kształcenia oraz form wsparcia osób z niepełnosprawnościami w tym osób Głuchych i słabosłyszących na UWM.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania młodzieży przez Rektora UWM prof. Ryszarda Góreckiego. Rektor UWM odwołał się do tradycji, jakimi kieruje się społeczność akademicka, jak również podkreślił duże osiągnięcia naszych studentów. Następnie głos zabrał prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM , który przekazał niezbędne informacje dotyczące dostępnych kierunków kształcenia oraz funkcjonowania kół naukowych na UWM w Olsztynie.

Kolejnym punktem spotkania, była prezentacja oferty wsparcia na stoisku Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Pani Małgorzata Mickiewicz z BON UWM opowiedziała o dostępnych formach wsparcia Osób Głuchych i słabosłyszących w procesie kształcenia na UWM, które zostały opracowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób Głuchych i słabosłyszących. Kolejną atrakcją była wycieczka po terenie campusu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, przewodnikiem młodzieży szkolnej był słabosłyszący student Mariusz Kocon z IV roku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Uczestnicy mieli okazję odwiedzić budynki różnych wydziałów, m.in. Starą Kotłownię, stołówkę akademicką, deptak przy jeziorze Kortowskim. Uczniowie podczas spaceru przy ulicy Oczapowskiego dowiedzieli się wielu rzeczy o życiu studenckim oraz organizacji życia studenckiego na Uczelni. Po wycieczce zainteresowani udali się do Katedry Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa , gdzie w sali dydaktycznej przywitała ich prof. UWM Bożena Kordan, która spróbowała nawiązać kontakt z młodzieżą za pomocą polskiego języka migowego. Młodzież obejrzała przy tym prezentację przygotowaną przez Panią prof. Bożenę Kordan. Po prezentacji uczniowie odwiedzili Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Dużym zainteresowaniem w tracie prezentacji stoisk, cieszyły się konsultacje z wykładowcami i pracownikami UWM, , którzy posługiwali się polskim językiem migowym.

W trakcie Dnia Otwartych Drzwi uczniowie zadawali wiele pytań, na które chętnie odpowiadali nauczyciele akademiccy: prof. UWM Bożena Kordan, prof. UWM Krzysztof Młynarczyk, dr Agnieszka Kosewska, dr Sebastian Przybyszewski, oraz Mariusz Kocon student UWM, Małgorzata Mickiewicz BON UWM.

Całe wydarzenie Dnia Otwartych Drzwi było wspierane przez tłumaczy języka migowego: Panią Barbarę Parda i Dianę Kirakowską.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie serdecznie dziękuje za przybycie wszystkim uczniom i nauczycielom. Serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów na naszym Uniwersytecie!

Poniżej zamieszczamy relację zdjęciową z tego wydarzenia, ponadto zapraszamy do odwiedzenia oraz polubienia naszego profilu na Facebooku.

Zapraszamy na "I Akademickie Forum Osób z Niepełnosprawnościami"

I Akademickie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, stanowi okazję do zaprezentowania doświadczeń Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w budowaniu systemu wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest przedstawienie  wspólnych partnerskich działań jednostek organizacyjnych UWM dążących do stworzenia na każdym etapie kształcenia studentom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.
Serdecznie zapraszamy Studentów i Absolwentów do podzielenia się osobistymi doświadczeniami
i wypracowanymi rozwiązaniami.

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności