Aktualności

Usługa transportowa- nowe wnioski

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza do składania wniosków o przyznanie usługi transportowej (m.in. dowóz na zajęcia dydaktyczne, praktyki, udział w sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021).

Uprzejmie prosimy zainteresowanych studentów o szczegółowe zapoznanie się z Zarządzeniem nr 54/2019 z dnia 6 sierpnia 2019r. oraz treścią "zasad korzystania z usług transportowych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie"

W przypadku chęci złożenia wniosku o usługę transportową zapraszamy do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie (ul. Oczapowskiego 12 B pok. S2/105 i S2/106, w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej,w formie elektronicznej na adres barbara.parda@uwm.edu.pl;lub za pośrednictwem tradycyjnej przesyłki pocztowej.

Do wniosku o przyznanie usługi transportowej należy dołączyć kopię orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności, plan zajęć oraz zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie BON, ul. Oczapowskiego 12 B Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.uwm.edu.pl/bon

Dokumenty przyjmuje Barbara Parda, pokój 106/S2

e-mail: barbara.parda@uwm.edu.pl;

Szkolenie z Polskiego Języka Migowego- zapisy

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego serdecznie zaprasza:

- wykładowców i pracowników UWM,

- studentów  UWM,

 na szkolenie z Polskiego Języka Migowego- poziom podstawowy, średniozaawansowany

 Szkolenie z Polskiego Języka Migowego w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będzie do 15 godzin/ semestr – kierowane jest do 2 grup:

 - wykładowców i pracowników UWM (zajęcia 1 raz w  tygodniu, 1,5 godziny tygodniowo).

-  studentów UWM (zajęcia 1 raz w  tygodniu, 1,5 godziny tygodniowo).

 Liczebność grup: do 6 osób.

 Szkolenie z Polskiego Języka Migowego będą w trybie zdalnym.

Z uwagi na ograniczenia organizacyjne planowana liczba uczestników to 6 osób/grupa, decyduje zatem kolejność zgłoszeń.

 Zastrzegamy pierwszeństwo kwalifikacji na szkolenie z Polskiego Języka Migowego dla wykładowców i pracowników UWM, którzy pełnią funkcję Opiekunów Wydziałów Studentów Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie.

 Potwierdzenia przyjmowane będą do dnia 9 października 2020 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na adres email: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl z dopiskiem:

Szkolenie PJM dla pracowników i wykładowców UWM lub Szkolenie PJM dla studentów UWM

 Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń.

 Szkolenie jest bezpłatne.

 Osoba do kontaktu:

Małgorzata Mickiewicz, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

Pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

„AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II, to projekt PFRONu, którym celem jest pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Dofinansowanie dotyczy następujących form edukacji na poziomie wyższym:

– szkoła policealna lub kolegium;

– studia pierwszego stopnia;

– studia drugiego stopnia;

– jednolite studia magisterskie;

– studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu);

– przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

Termin składania wniosków na Moduł II:

07. 09.2020 r. - 10.10.2020 r. w roku akademickim 2020/2021.

 

Nabór wniosków odbywać się będzie w drogą internetową Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą posiadać Profil Zaufany. Informacje dotyczące Profilu Zaufanego oraz składania dokumentów znajdują się na stronie www.sow.pfron.org.pl

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie mający siedzibę przy ul. Prostej 23A zaprasza po szczegółowe informacje na temat warunków dofinansowania w ramach programu można telefonicznie: 89 535 25 59 wew. 27,25, jak również na stronach internetowych: www.mzon.olsztyn.pl , www.oion.pl.

Praca dla asystentów i stenotypistów - umowa zlecenie.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie poszukuje :

- stenotypistów tj. osób, które piszą bezwzrokowo, szybko i dokładnie to co mówi wykładowca,
w czasie rzeczywistym słowo w słowo (w skrócie jak Tłumacz Symultaniczny tłumaczący przekaz tekstowy na żywo).

Pomoc polegałaby na: sporządzaniu notatek w czasie rzeczywistym na komputerze z wykładów i ćwiczeń.

Osobom zainteresowanym pełnieniem funkcji stenotypisty oferujemy współpracę na podstawie umowy zlecenie.

Chętnych prosimy o kontakt na adres email: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

- asystentów studentów z niepełnosprawnością

Działania asystenta osoby niepełnosprawnej obejmują czynności związane z pojedynczą osobą w obszarze edukacji i przezwyciężaniem barier w dostępności do pełnego jej uczestnictwa w systemie kształcenia.

Rodzaj świadczonego wsparcia uzależniony jest od indywidualnej potrzeby osoby ubiegającej się o wsparcie wynikające z jej aktualnego stanu zdrowia. Praca wykonywana jest w ramach umowy zlecenia.

Czekamy na Twoje CV wraz z opisem wcześniejszych doświadczeń w relacjach z innymi ludźmi. Kontakt: dorota.opolska@uwm.edu.pl lub osobiście pokój 106/S2.

 

Jeśli jesteś osobą empatyczną, dobrze zorganizowaną, a temat pomocy drugiemu człowiekowi jest Ci bliski, chcesz spróbować swoich sił,  zgłoś się do nas.

 

Żeglarstwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informujemy, że Mazurska Szkoła Żeglarstwa www.msz.org.pl  otrzymała dofinansowanie z PFRON na WARSZTATY ŻEGLARSKIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Warsztaty będą trwały po 14 dni i odbędą się w  Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko, ul Moniuszki 24. Terminy:

 

  1. 10 sierpnia – 23 sierpnia 2020 r.
  2. 24 sierpnia – 6 września 2020 r.
  3. 14 września – 27 września 2020 r.
  4. 28 września – 11 października 2020 r.
  5. 12 października – 25 października 2020 r.
  6. 3 listopada – 16 listopada 2020 r.

Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy). Jedyny warunek to posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Szczegółowe informacje  na stronie internetowej: www.msz.org.pl,
 kontakt: msz@msz.org.pl lub telefon (87) 428 59 71; 667 666 219

Drugie wydarzenie to kolejna  edycja Disabled Sailing Polish Cup (zgrupowanie/zawody żeglarskie). Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 05-11 września w Gdańsku (Górki Zachodnie). Udział mogą wziąć osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Poziom umiejętności żeglarskich od podstawowego do zaawansowanego. Nie jest wymagane doświadczenie w żeglowaniu na łodziach Hansa 303, gdyż dla większości osób będą one nowością. Udział w zgrupowaniu/zawodach jest BEZPŁATNY. Mile widziani studenci i absolwenci uczelni wyższych:)

Bliższe informacje oraz zapisy telefon 508 396 365 oraz pod tym linkiem.

 

Zapraszamy kandydatów na spotkanie online

„Studia bez barier” spotkanie online dla kandydatów

 

Osoby z niepełnosprawnościami zainteresowane studiowaniem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, serdecznie zapraszamy na spotkanie on-line z przedstawicielkami:

 

- Judytą Zeszczuk - Akademicki Ośrodek Kariery UWM oraz

 

- Dorotą Filip – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM.

 

 

UWM to Uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami:

 

Jeśli myślisz o podjęciu studiów na UWM, ale nie jesteś pewny/a, który kierunek wybrać?

 

Zgłoś się do nas, a my rozwiejemy Twoją wątpliwości. Zapewniamy wsparcie tłumacza języka migowego (potrzebę wsparcia TJM zaznacz w formularzu zgłoszeniowym).

 

Zastanawiasz się jakie wsparcie możemy Ci zaoferować podczas studiów i czy będzie ono wystarczające?

 

Chcesz się czegoś dowiedzieć, dołącz do nas i odpowiemy na Wasze pytania.

 

DATA: 16.07.2020

GODZINA: 10:00 – 12:00

MIEJSCE: ZOOM - link do wejścia otrzymasz po rejestracji

ZAPISY do 15.07 w podanym linku: https://tiny.pl/7dxgp

 

Otrzymasz kompleksowe wsparcie od momentu rekrutacji, aż po wyjście na rynek pracy.

 

Zapraszamy!

Akademiki - złóż wniosek

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych przypomina, że z dniem 25 czerwca b.r. mija termin na złożenie wniosku o miejsce w akademiku, przez studentów od II do VI roku

 

TERMIN SKŁADANIA:

OD 01.06.2020, GODZ. 00:00 DO 25.06.2020, GODZ. 23:59

 Kandydaci/ studencji I roku mogą składać wnioski w terminie od 1 lipca do 10 września 2020r.

 Wnioski mozna składać wyłącznie drogą elektroniczną.

 W przypadku kandydatów/studentów z niepełnosprawnościami jest możliwość złożenia wniosku o przydział w akademiku zapewniającym pełną dostępność.

 Składanie wniosków o akademik : http://zak.olsztyn.pl/wnioski/

 Szczegóły dot. zasad przydziału znajdują się w poniższym linku https://zak.olsztyn.pl/akademiki_wnioski-do-pobrania_opis_34.html

Winda dla osób niepełnosprawnych na WNT

Miło nam poinformować, iż na Wydziale Nauk Technicznych w bryle E budynku przy ulicy Oczapowskiego 11 oddany został do użytku I etap prac modernizacyjnych związanych z dostępem obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W najbliższym czasie będą realizowane kolejne etapy prac modernizacyjnych związanych z likwidacją barier architektonicznych w tej części budynku.

 

Poniżej galeria

Projekt Absolwent 2

Projekt Absolwent 2* :

 

Projekt skierowany jest do studentów ostatniego roku lub absolwentów studiów (do 5 lat po ukończeniu) licencjatu, mgr lub podyplomowych studiów.

Projekt Absolwent 2 realizowany jest przez Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości trwa do 2023 mogą wziąć w nim udział osoby z całej Polski osoby z orzeczoną niepełnosprawnością studenci ostatniego roku lub absolwenci studiów ukończonych do 60 mies. po ukończeniu studiów.
W ramach projektu otrzymają
- pomoc w podjęciu pracy,
- pomoc w uzyskaniu szkoleń (sfinansujemy szkolenia na kwotę 5000 zł nawet j. obce i prawo jazdy, kursy doszkalające itp.)
- uzyskują dodatek motywacyjny 400 zł przez 12 mies.  oraz weekendowy wyjazd szkoleniowy  i pomoc w  rozwoju zawodowym.
Projekt Absolwent 2 Realizowany jest przez Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości z Wrocławia w ramach środków PEFRON .
Link pod którym znajdziecie Państwo więcej informacji i możliwość aplikacji do projektu: http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/

Rekrutacja odbywa się poprzez aplikowanie z podanej strony internetowej- wypełnienie kwestionariusza nie jest równoznaczne z udziałem w projekcie.

W razie pytań proszę dzwonić pod nr 690 173 353 lub 509 702 883


Godziny spotkania do uzgodnienia pod tel. 690173353 lub 509702883 Istnieje również możliwość przyjazdu do Państwa miejscowości i spotkania się z zainteresowanymi. Siedziba projektu mieści się we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 163. Biuro czynne 9:00-15:00. Mamy też Oddział w Szczecinie przy Netto Arena (spotkania do umówieniaJ).

 

 

 

*Program „ABSOLWENT” ma na celu ułatwienie rozpoczęcia pracy osobom niepełnosprawnym, które mają wykształcenie wyższe lub studiują na ostatnim roku.

Baza e-booków LEGIMI

Szanowni Państwo,

Informujemy o wykupionym dostępie do bazy LEGIMI oferującej elektroniczne wersje książek (e-booki i audiobooki) dla studentów UWM z niepełnosprawnościami.

Baza LEGIMI jest innowacyjną, przyjazną dla użytkownika platformą, umożliwiającą dostęp do ponad 60 tys. tytułów beletrystycznych (zarówno e-booków, jak i audiobooków). Czytelnicy mają możliwość czytania e-książek na takich urządzeniach jak: tablety, smartfony, komputery i e-czytniki. Książki posiadają wirtualnego lektora (TTS). Książki cyfrowe są dostępne w formatach, które są wygodne dla osób z niepełnosprawnościami oraz dysfunkcjami.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej

https://bu.uwm.edu.pl/pl/e-zbiory/e-ksiazki

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności