Aktualności

Zmiana godzin pracy BON

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirusa) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 02.11.2020 do odwołania czas pracy BON uległ zmianie :

obsługa osobista studentów i interesantów w BON odbywać się będzie w od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-12:00, w pozostałych godzinach prosimy o kontakt email: bon@uwm.edu.pl lub tel. (89)523-38-66. 

(Przerwy techniczne na dezynfekcje pomieszczeń w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, w której siedzibę ma BON:

11:00 - 11:30

14:30 - 15:00)

Osoby Głuche posługujące się polskim językiem migowym mogą kontaktować się w sprawach dotyczących studiów na UWM za pomocą Skype: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl 

Dyżury psychologa dr Piotra Markiewicza tel. 608 301 019  mail:  piotr.markiewicz@uwm.edu.pl; oraz Specjalisty ds. wsparcia osób z ZSA dr Bożeny Chrostowskiej tel. 513 144 504  mail:  b.chrostowska@uwm.edu.pl pełnione będą zdalnie. W sprawach pilnych  ze specjalistami można kontaktować się telefonicznie  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możliwy jest również kontakt przez „Teams” po wcześniejszym umówieniu się.

Asystenci oraz pozostali zleceniobiorcy rozliczający się proszeni są przed wizytą w BON o  wcześniejsze przesłanie na adres bon@uwm.edu.pl wypełnionej karty czasu pracy w celu weryfikacji poprawności obliczonej liczby godzin.  

Pracownia komputerowa i wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego - czynna od pon. do piątku w godzinach 08:00-12:00, w razie nagłej konieczności prosimy o kontakt z BON email: bon@uwm.edu.pl lub tel. (89)523-38-66. 

 

Praca -zlecenie dla stenotypistów - bezwrokowe pisanie na klawiaturze.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie poszukuje STENOTYPISTÓW - tzn. osób, które piszą bezwzrokowo, szybko i dokładnie to co mówi wykładowca, słowo w słowo (w skrócie jak Tłumacz Symultaniczny tłumaczący przekaz tekstowy na żywo).

Żeby zostać stenotypistą studenta z niepełnosprawnością wystarczą szczere chęci, wolny czas, odrobina empatii, sumienność i obowiązkowość.

Pomoc polegałaby na:
- przepisywaniu w czasie rzeczywistym na komputer treści wykładów i ćwiczeń.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną zlecenie będzie realizowane poprzez zdalne uczesnictwo podczas wykładu, ćwiczeń.

Zainteresowanym pełnieniem funkcji stenotypisty oferujemy współpracę na podstawie umowy zlecenie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres email: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

Kontakt osobisty w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych , ul Oczapowskiego

12 B, pokój 106/S2,  I piętro (Biblioteka Uniwersytecka

tel.: 89-523-38-66

Konsultacje psychologa w semestrze zimowym 2020/2021

Zapraszamy studentów doświadczających trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku akademickim (stres, napięcia emocjonalne, poczucie wykluczenia społecznego, trudności w integracji wśród studentów, stany lękowe, problemy osobiste, itd.) na bezpłatne porady i konsultacje psychologiczne skierowane do studentów z niepełnosprawnościami

W semestrze zimowym 2020/2021 wsparcie psychologiczne prowadzi 

dr Piotr Markiewicz, specjalista psychologii klinicznej, konsultant wojewódzki w zakresie psychologii klinicznej

1. Konsultacje online MS TEAMS: piątki 15:00-16:30

Zespół w programie MS TEAMS - Konsultacje psychologiczne BON, kod dostępu do zespołu: fv3nm5r

2. Konsultacje telefoniczne: 608 301 019

3. Kontakt mailowy: piotr.markiewicz@uwm.edu.pl

W miarę możliwości prosimy z wyprzedzeniem zgłaszać (mailowo, telefonicznie) chęć kontaktu psychologicznego.

Dyżury specjalisty ds. wsparcia edukacyjnego osób ZSA

Wsparcie edukacyjne dla osób w spektrum autyzmu.

Studenci i pracownicy UWM w Olsztynie mogą umówić się na spotkanie on-line (MS Teams) z koordynatorem ds. studentów z zaburzeniami za spektrum autyzmu.

Dyżury specjalisty ds. studentów z ZSA dr Bożeny Chrostowskiej w semestrze zimowym 2020/2021

Środa w godz. 15:30 – 16:30

W celu umówienia się na spotkanie online prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy

tel.  513 144 504 

e-mail: b.chrostowska@uwm.edu.pl

 

Szkolenia dla pracowników UWM w Olsztynie

Informacja dla pracowników UWM w Olsztynie

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM zaprasza na szkolenia/warsztaty skierowane do pracowników Uniwersytetu Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie organizowane w celu zwiększenie świadomości w zakresie funkcjonowania studentów z dysfunkcjami w środowisku akademickim.

Szkolenia organizowane przez BON są bezpłatne dla pracowników Uczelni

Osoby zainteresowane szkoleniami podnoszącymi kompetencje związane z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami prosimy o kontakt.

 

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip

tel:. 89 523 38 66

e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl;

 

Usługa transportowa- nowe wnioski

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza do składania wniosków o przyznanie usługi transportowej (m.in. dowóz na zajęcia dydaktyczne, praktyki, udział w sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021).

Uprzejmie prosimy zainteresowanych studentów o szczegółowe zapoznanie się z Zarządzeniem nr 54/2019 z dnia 6 sierpnia 2019r. oraz treścią "zasad korzystania z usług transportowych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie"

W przypadku chęci złożenia wniosku o usługę transportową zapraszamy do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie (ul. Oczapowskiego 12 B pok. S2/105 i S2/106, w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej,w formie elektronicznej na adres barbara.parda@uwm.edu.pl;lub za pośrednictwem tradycyjnej przesyłki pocztowej.

Do wniosku o przyznanie usługi transportowej należy dołączyć kopię orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności, plan zajęć oraz zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie BON, ul. Oczapowskiego 12 B Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.uwm.edu.pl/bon

Dokumenty przyjmuje Barbara Parda, pokój 106/S2

e-mail: barbara.parda@uwm.edu.pl;

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności