Aktualności

Praca -zlecenie dla stenotypistów - bezwrokowe pisanie na klawiaturze.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie poszukuje STENOTYPISTÓW - tzn. osób, które piszą bezwzrokowo, szybko i dokładnie to co mówi wykładowca, słowo w słowo (w skrócie jak Tłumacz Symultaniczny tłumaczący przekaz tekstowy na żywo).

Żeby zostać stenotypistą studenta z niepełnosprawnością wystarczą szczere chęci, wolny czas, odrobina empatii, sumienność i obowiązkowość.

Pomoc polegałaby na:
- przepisywaniu w czasie rzeczywistym na komputer treści wykładów i ćwiczeń.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną zlecenie będzie realizowane poprzez zdalne uczesnictwo podczas wykładu, ćwiczeń.

Zainteresowanym pełnieniem funkcji stenotypisty oferujemy współpracę na podstawie umowy zlecenie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres email: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

Kontakt osobisty w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych , ul Oczapowskiego

12 B, pokój 106/S2,  I piętro (Biblioteka Uniwersytecka

tel.: 89-523-38-66

Zmiana godzin pracy BON

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirusa) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 12.10.2020 czas pracy BON uległ zmianie :

obsługa osobista studentów i interesantów w BON odbywać się będzie w od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-12:00 oraz w godzinach 15:00-18:00, w pozostałych godzinach prosimy o kontakt email: bon@uwm.edu.pl lub tel. (89)523-38-66. 

Osoby Głuche posługujące się polskim językiem migowym mogą kontaktować się w sprawach dotyczących studiów na UWM za pomocą Skype: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl lub komunikatora Messenger:

Barbara Parda
lub
Diana Kirakowska

Dyżury psychologa dr Piotra Markiewicza tel. 608 301 019  mail:  piotr.markiewicz@uwm.edu.pl; oraz Specjalisty ds. wsparcia osób z ZSA dr Bożeny Chrostowskiej tel. 513 144 504  mail:  b.chrostowska@uwm.edu.pl pełnione będą zdalnie. W sprawach pilnych  ze specjalistami można kontaktować się telefonicznie  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możliwy jest również kontakt przez „Teams” po wcześniejszym umówieniu się.

Asystenci oraz pozostali zleceniobiorcy rozliczający się proszeni są przed wizytą w BON o  wcześniejsze przesłanie na adres bon@uwm.edu.pl wypełnionej karty czasu pracy w celu weryfikacji poprawności obliczonej liczby godzin.  

Pracownia komputerowa i wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego - czynna od pon. do piątku w godzinach 08:00-12:00, w razie nagłej konieczności prosimy o kontakt z BON email: bon@uwm.edu.pl lub tel. (89)523-38-66. 

 

Konsultacje psychologa w semestrze zimowym 2020/2021

Zapraszamy studentów doświadczających trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku akademickim (stres, napięcia emocjonalne, poczucie wykluczenia społecznego, trudności w integracji wśród studentów, stany lękowe, problemy osobiste, itd.) na bezpłatne porady i konsultacje psychologiczne skierowane do studentów z niepełnosprawnościami

W semestrze zimowym 2020/2021 wsparcie psychologiczne prowadzi 

dr Piotr Markiewicz, specjalista psychologii klinicznej, konsultant wojewódzki w zakresie psychologii klinicznej

1. Konsultacje online MS TEAMS: piątki 15:00-16:30

Zespół w programie MS TEAMS - Konsultacje psychologiczne BON, kod dostępu do zespołu: fv3nm5r

2. Konsultacje telefoniczne: 608 301 019

3. Kontakt mailowy: piotr.markiewicz@uwm.edu.pl

W miarę możliwości prosimy z wyprzedzeniem zgłaszać (mailowo, telefonicznie) chęć kontaktu psychologicznego.

Dyżury specjalisty ds. wsparcia edukacyjnego osób ZSA

Wsparcie edukacyjne dla osób w spektrum autyzmu.

Studenci i pracownicy UWM w Olsztynie mogą umówić się na spotkanie on-line (MS Teams) z koordynatorem ds. studentów z zaburzeniami za spektrum autyzmu.

Dyżury specjalisty ds. studentów z ZSA dr Bożeny Chrostowskiej w semestrze zimowym 2020/2021

Środa w godz. 15:30 – 16:30

W celu umówienia się na spotkanie online prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy

tel.  513 144 504 

e-mail: b.chrostowska@uwm.edu.pl

 

Szkolenia dla pracowników UWM w Olsztynie

Informacja dla pracowników UWM w Olsztynie

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM zaprasza na szkolenia/warsztaty skierowane do pracowników Uniwersytetu Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie organizowane w celu zwiększenie świadomości w zakresie funkcjonowania studentów z dysfunkcjami w środowisku akademickim.

Szkolenia organizowane przez BON są bezpłatne dla pracowników Uczelni

Osoby zainteresowane szkoleniami podnoszącymi kompetencje związane z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami prosimy o kontakt.

 

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip

tel:. 89 523 38 66

e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl;

 

Usługa transportowa- nowe wnioski

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza do składania wniosków o przyznanie usługi transportowej (m.in. dowóz na zajęcia dydaktyczne, praktyki, udział w sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021).

Uprzejmie prosimy zainteresowanych studentów o szczegółowe zapoznanie się z Zarządzeniem nr 54/2019 z dnia 6 sierpnia 2019r. oraz treścią "zasad korzystania z usług transportowych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie"

W przypadku chęci złożenia wniosku o usługę transportową zapraszamy do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie (ul. Oczapowskiego 12 B pok. S2/105 i S2/106, w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej,w formie elektronicznej na adres barbara.parda@uwm.edu.pl;lub za pośrednictwem tradycyjnej przesyłki pocztowej.

Do wniosku o przyznanie usługi transportowej należy dołączyć kopię orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności, plan zajęć oraz zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie BON, ul. Oczapowskiego 12 B Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.uwm.edu.pl/bon

Dokumenty przyjmuje Barbara Parda, pokój 106/S2

e-mail: barbara.parda@uwm.edu.pl;

Szkolenie z Polskiego Języka Migowego- zapisy

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego serdecznie zaprasza:

- wykładowców i pracowników UWM,

- studentów  UWM,

 na szkolenie z Polskiego Języka Migowego- poziom podstawowy, średniozaawansowany

 Szkolenie z Polskiego Języka Migowego w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będzie do 15 godzin/ semestr – kierowane jest do 2 grup:

 - wykładowców i pracowników UWM (zajęcia 1 raz w  tygodniu, 1,5 godziny tygodniowo).

-  studentów UWM (zajęcia 1 raz w  tygodniu, 1,5 godziny tygodniowo).

 Liczebność grup: do 6 osób.

 Szkolenie z Polskiego Języka Migowego będą w trybie zdalnym.

Z uwagi na ograniczenia organizacyjne planowana liczba uczestników to 6 osób/grupa, decyduje zatem kolejność zgłoszeń.

 Zastrzegamy pierwszeństwo kwalifikacji na szkolenie z Polskiego Języka Migowego dla wykładowców i pracowników UWM, którzy pełnią funkcję Opiekunów Wydziałów Studentów Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie.

 Potwierdzenia przyjmowane będą do dnia 9 października 2020 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na adres email: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl z dopiskiem:

Szkolenie PJM dla pracowników i wykładowców UWM lub Szkolenie PJM dla studentów UWM

 Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń.

 Szkolenie jest bezpłatne.

 Osoba do kontaktu:

Małgorzata Mickiewicz, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

Pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

„AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II, to projekt PFRONu, którym celem jest pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Dofinansowanie dotyczy następujących form edukacji na poziomie wyższym:

– szkoła policealna lub kolegium;

– studia pierwszego stopnia;

– studia drugiego stopnia;

– jednolite studia magisterskie;

– studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu);

– przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

Termin składania wniosków na Moduł II:

07. 09.2020 r. - 10.10.2020 r. w roku akademickim 2020/2021.

 

Nabór wniosków odbywać się będzie w drogą internetową Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą posiadać Profil Zaufany. Informacje dotyczące Profilu Zaufanego oraz składania dokumentów znajdują się na stronie www.sow.pfron.org.pl

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie mający siedzibę przy ul. Prostej 23A zaprasza po szczegółowe informacje na temat warunków dofinansowania w ramach programu można telefonicznie: 89 535 25 59 wew. 27,25, jak również na stronach internetowych: www.mzon.olsztyn.pl , www.oion.pl.

Praca dla asystentów i stenotypistów - umowa zlecenie.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie poszukuje :

- stenotypistów tj. osób, które piszą bezwzrokowo, szybko i dokładnie to co mówi wykładowca,
w czasie rzeczywistym słowo w słowo (w skrócie jak Tłumacz Symultaniczny tłumaczący przekaz tekstowy na żywo).

Pomoc polegałaby na: sporządzaniu notatek w czasie rzeczywistym na komputerze z wykładów i ćwiczeń.

Osobom zainteresowanym pełnieniem funkcji stenotypisty oferujemy współpracę na podstawie umowy zlecenie.

Chętnych prosimy o kontakt na adres email: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

- asystentów studentów z niepełnosprawnością

Działania asystenta osoby niepełnosprawnej obejmują czynności związane z pojedynczą osobą w obszarze edukacji i przezwyciężaniem barier w dostępności do pełnego jej uczestnictwa w systemie kształcenia.

Rodzaj świadczonego wsparcia uzależniony jest od indywidualnej potrzeby osoby ubiegającej się o wsparcie wynikające z jej aktualnego stanu zdrowia. Praca wykonywana jest w ramach umowy zlecenia.

Czekamy na Twoje CV wraz z opisem wcześniejszych doświadczeń w relacjach z innymi ludźmi. Kontakt: dorota.opolska@uwm.edu.pl lub osobiście pokój 106/S2.

 

Jeśli jesteś osobą empatyczną, dobrze zorganizowaną, a temat pomocy drugiemu człowiekowi jest Ci bliski, chcesz spróbować swoich sił,  zgłoś się do nas.

 

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności