Dofinansowanie studiów z programu „Aktywny samorząd”

Aktualności

Przypominamy, że wnioski o dofinansowanie studiów z programu „Aktywny samorząd”  w ramach Modułu II (Student II) należy składać we właściwych jednostkach samorządu terytorialnego (PCPR-y, MOPS-y, …).

Osoby zamieszkałe w mieście Olsztyn składają dokumenty w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Prostej 23A, w terminie do 30.09.2013 r.(dla studentów, którzy ubiegają się o dofinansowanie za 6 miesięcy wstecz oraz dla studentów, ubiegających się  o dofinansowanie na semestr zimowy 2013/2014).

Studenci z powiatu olsztyńskiego składają dokumenty w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Plac Bema 5, w terminie do 30.09.2013 r. (dla studentów, ubiegających się  o dofinansowanie na semestr zimowy 2013/2014). Patrz: link do strony internetowej PCPR w Olsztynie.

Patrz: link do strony PFRON (szczegóły programu „Aktywny samorząd”).