Wyłącz tryb tekstowy

Aktualności

1
29-01-2014
Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Nr 4/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2014 roku, zmieniona została nazwa Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych.
1
20-01-2014
Studium Języków Obcych (sala nr 12) zostało doposażone w sprzęt oraz oprogramowanie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.
1
14-01-2014
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zostało doposażone w sprzęt sportowy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.
1
08-01-2014
Mając na uwadze potrzeby osób niewidomych i słabowidzących Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych sfinansowało zakup specjalistycznego sprzętu do poszczególnych działów Biblioteki Uniwersyteckiej. Wśród zakupionego sprzętu znalazły się: elektroniczne powiększalniki przenośne RUBY XL HD, 5 cali,...

Strony