Aktualności

webmaster
20-01-2014 -
Studium Języków Obcych (sala nr 12) zostało doposażone w sprzęt oraz oprogramowanie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.
limiter
webmaster
14-01-2014 -
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zostało doposażone w sprzęt sportowy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.
limiter
webmaster
08-01-2014 -
Mając na uwadze potrzeby osób niewidomych i słabowidzących Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych sfinansowało zakup specjalistycznego sprzętu do poszczególnych działów Biblioteki Uniwersyteckiej. Wśród zakupionego sprzętu znalazły się: elektroniczne powiększalniki przenośne RUBY XL HD, 5 cali,...
limiter

Strony