Aktualności

webmaster
13-03-2015 -
W dniu 12.03.2015 r. odbyło się spotkanie informacyjne, którego głównym tematem były warunki ubiegania się o wsparcie z programu „Aktywny samorząd”. Celem programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym...
limiter
webmaster
10-03-2015 -
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Studium Języków Obcych informuje, iż w semestrze letnim 2014/2015 powstała specjalna grupa lektorska z języka niemieckiego (warsztaty językowe) dla osób z dysfunkcją słuchu (Wydział Nauk Technicznych). Zajęcia dedykowane są dla studentów I roku studiów...
limiter
webmaster
23-02-2015 -
Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnością na spotkanie informacyjne na temat warunków ubiegania się o wsparcie z programu „Aktywny samorząd”. Spotkanie odbędzie się dn. 12.03.2015 roku w godz. 11:00 - 13:00 w sali nr S2/116 w budynku Biblioteki...
limiter
webmaster
20-02-2015 -
W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie "Aktywny Samorząd", między innymi MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
limiter
webmaster
17-02-2015 -
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, iż osoby którym mija w dniu 20.02.2015r. okres wypożyczenia sprzętu wspomagającego proces kształcenia, powinny do tego czasu zwrócić udostępniony sprzęt.
limiter
webmaster
09-02-2015 -
W Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych studenci z wadą słuchu wypożyczyć mogą aparaty słuchowe (BTE) firmy Phonak oraz systemy wspomagające słyszenie FM Microlink MLx.
limiter
webmaster
29-01-2015 -
Pierwszym Wydziałem, który Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dostosowuje do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących jest Wydział Humanistyczny.
limiter
redaktor
07-01-2015 -
Dnia 17.12.2014 r. odbyło się spotkanie ze studentami będącymi osobami z niepełnosprawnością. Celem spotkania było podsumowanie tegorocznych działań Biura ds. Osób Niepełnosprawnych podejmowanych na rzecz studentów z niepełnosprawnościami oraz dyskusja na temat zadań możliwych do zrealizowania w...
limiter
webmaster
08-12-2014 -
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza wszystkich studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnością na spotkanie informacyjne dotyczące aktywizacji zawodowej. Spotkanie odbędzie się dn. 16.12.2014 r. o godz. 12.30 (ok. 100 min.)
limiter
webmaster
06-12-2014 -
Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnością na spotkanie organizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Celem spotkania jest zaplanowanie przyszłych przedsięwzięć podejmowanych na rzecz studentów z niepełnosprawnościami oraz działań podejmowanych...
limiter

Strony