Wyłącz tryb tekstowy

Aktualności

1
09-10-2015
W poniedziałek 28 września 2015 r. na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie odbyły się warsztaty dla wykładowców i pracowników UWM nt. „Wsparcie Głuchego i słabo słyszącego studenta w procesie kształcenia”. Celem warsztatów było zapoznanie się z możliwościami wspierania studentów...
1
05-10-2015
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie zaprasza studentów Głuchych i słabosłyszących na spotkanie, na którym omówione zostaną dostępne formy wsparcia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
1
29-09-2015
Uwaga STUDENCI PIERWSZEGO ROKU UWM w Olsztynie. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza wszystkich studentów, którzy w roku akademickim 2015/2016 rozpoczynają naukę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na spotkanie pt.: „POZNAJ Z NAMI KORTOWO”, które odbędzie się dn. 01.10...
1
18-09-2015
Informujemy, że w związku ze zmianą organizacji zaliczania przedmiotu wychowania fizycznego, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w semestrze zimowym 2015/2016 nie będzie tworzył specjalnych grup dla osób ze zwolnieniami lekarskimi (w tym dla osób z niepełnosprawnością).
1
15-09-2015
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, iż Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podpisał umowę partnerską z Akademicką Biblioteką Cyfrową (ABC). Z zasobów mogą korzystać osoby posiadające orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku albo...
1
11-08-2015
Relacja TV Kortowo ze Spotkania z osobami Głuchymi i słabosłyszącymi na UWM w Olsztynie.
1
05-08-2015
Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
1
24-07-2015
Informacja na temat przydziału miejsc w Domach Studenta oraz o ich dostosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
4
20-07-2015
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych bada zainteresowanie pełnieniem funkcji asystenta studenta niepełnosprawnego wśród społeczności akademickiej (studenci, doktoranci).
4
30-06-2015
We wtorek, 23 czerwca 2015 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyło się spotkanie z osobami Głuchymi i słabosłyszącymi.

Strony