Wyłącz tryb tekstowy

Aktualności

1
18-09-2015
Informujemy, że w związku ze zmianą organizacji zaliczania przedmiotu wychowania fizycznego, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w semestrze zimowym 2015/2016 nie będzie tworzył specjalnych grup dla osób ze zwolnieniami lekarskimi (w tym dla osób z niepełnosprawnością).
1
15-09-2015
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, iż Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podpisał umowę partnerską z Akademicką Biblioteką Cyfrową (ABC). Z zasobów mogą korzystać osoby posiadające orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku albo...
1
11-08-2015
Relacja TV Kortowo ze Spotkania z osobami Głuchymi i słabosłyszącymi na UWM w Olsztynie.
1
05-08-2015
Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
1
24-07-2015
Informacja na temat przydziału miejsc w Domach Studenta oraz o ich dostosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
4
20-07-2015
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych bada zainteresowanie pełnieniem funkcji asystenta studenta niepełnosprawnego wśród społeczności akademickiej (studenci, doktoranci).
4
30-06-2015
We wtorek, 23 czerwca 2015 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyło się spotkanie z osobami Głuchymi i słabosłyszącymi.
4
18-06-2015
INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH UWM w Olsztynie organizuje nieodpłatny kurs przygotowujący do egzaminu wstępnego w zakresie rysunku i malarstwa na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
4
16-06-2015
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza osoby Głuche i Słabosłyszące na spotkanie, podczas którego zaprezentowana zostanie oferta kształcenia i wsparcia osób Głuchych i słabosłyszących na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w...
1
29-05-2015
Pracownicy dydaktyczni i administracyjni UWM w Olsztynie wzięli w ostatnim czasie udział w trzech szkoleniach organizowanych przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Szkolenia miały na celu podniesienie świadomości społeczności akademickiej na temat funkcjonowania osób z różnymi rodzajami...

Strony