Aktualności

webmaster
29-09-2015 -
Uwaga STUDENCI PIERWSZEGO ROKU UWM w Olsztynie. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza wszystkich studentów, którzy w roku akademickim 2015/2016 rozpoczynają naukę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na spotkanie pt.: „POZNAJ Z NAMI KORTOWO”, które odbędzie się dn. 01.10...
limiter
webmaster
18-09-2015 -
Informujemy, że w związku ze zmianą organizacji zaliczania przedmiotu wychowania fizycznego, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w semestrze zimowym 2015/2016 nie będzie tworzył specjalnych grup dla osób ze zwolnieniami lekarskimi (w tym dla osób z niepełnosprawnością).
limiter
webmaster
15-09-2015 -
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, iż Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podpisał umowę partnerską z Akademicką Biblioteką Cyfrową (ABC). Z zasobów mogą korzystać osoby posiadające orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku albo...
limiter
webmaster
11-08-2015 -
Relacja TV Kortowo ze Spotkania z osobami Głuchymi i słabosłyszącymi na UWM w Olsztynie.
limiter
webmaster
05-08-2015 -
Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
limiter
webmaster
24-07-2015 -
Informacja na temat przydziału miejsc w Domach Studenta oraz o ich dostosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
limiter
redaktor
20-07-2015 -
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych bada zainteresowanie pełnieniem funkcji asystenta studenta niepełnosprawnego wśród społeczności akademickiej (studenci, doktoranci).
limiter
redaktor
30-06-2015 -
We wtorek, 23 czerwca 2015 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyło się spotkanie z osobami Głuchymi i słabosłyszącymi.
limiter
redaktor
18-06-2015 -
INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH UWM w Olsztynie organizuje nieodpłatny kurs przygotowujący do egzaminu wstępnego w zakresie rysunku i malarstwa na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
limiter
redaktor
16-06-2015 -
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza osoby Głuche i Słabosłyszące na spotkanie, podczas którego zaprezentowana zostanie oferta kształcenia i wsparcia osób Głuchych i słabosłyszących na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w...
limiter

Strony