Aktualności
redaktor
18-10-2017 -
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych bada zainteresowanie studentów wędkarstwem, w celu założenia sekcji wędkarskiej AZS dla studentów z niepełnosprawnościami.
limiter
redaktor
16-10-2017 -
Konferencja Studentów z Niepełnosprawnościami pt. „Konkurencyjność osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy” oraz Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w Szachach w Katowicach (3-5.11.2017).
limiter
webmaster
13-10-2017 -
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie poszukuje STENOTYPISTÓW - tzn. osób, które piszą bezwzrokowo, szybko i dokładnie to co mówi wykładowca, słowo w słowo (w skrócie jak Tłumacz Symultaniczny tłumaczący przekaz tekstowy na żywo).
limiter
redaktor
04-10-2017 -
Wszyscy studenci posiadający orzeczenia o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, lub dokumenty równoważne mają prawo otrzymywać stypendium specjalne.
limiter
redaktor
04-10-2017 -
Wsparcie dla studentów z zaburzeniami za spektrum autyzmu. Studenci i pracownicy UWM w Olsztynie mogą umówić się na spotkanie z koordynatorem ds. studentów z zaburzeniami za spektrum autyzmu (dyżury w pn. 15:00-16:45)
limiter
redaktor
02-10-2017 -
Dyżury psychologa dr Piotra Markiewicza, będą się odbywały w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.30
limiter
redaktor
02-10-2017 -
Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości - Projekt przygotowujący studentów i doktorantów z wszystkich wydziałów do komercjalizacji badań, prowadzenia własnej innowacyjnej działalności gospodarczej.
limiter
redaktor
21-09-2017 -
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza wszystkich studentów i doktorantów niepełnosprawnych, którzy w roku akademickim 2017/2018 rozpoczynają naukę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na spotkanie pt.: „POZNAJ Z NAMI KORTOWO” w dn. 02.10.2017 r., godz. 14:30
limiter
redaktor
20-09-2017 -
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji asystenta dydaktycznego dla studentów z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2017/2018
limiter
redaktor
20-09-2017 -
IBUK Libra - prośba do studentów o wskazanie literatury potrzebnej do realizacji procesu kształcenia.
limiter

Strony