Aktualności

redaktor
03-01-2022 -
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi osobistego transportu wewnątrz uczelnianego oraz pomiędzy budynkami świadczona studentom/doktorantom z niepełnosprawnością ruchową, jeżeli odległość wynosi mniej niż 1 km w UWM w Olsztynie w roku 2022r.
limiter
redaktor
03-01-2022 -
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenie usług asystenckich na rzecz studentów/doktorantów UWM w Olsztynie będących osobami z niepełnosprawnościami w roku 2022 (01.01.2022 do 31.12.2022)
limiter
redaktor
14-12-2021 -
Szkolenia skierowane do pracowników Uniwersytetu Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie
limiter
webmaster
11-10-2021 -
Uniwersyteckie Centrum Wsparcia/ Ośrodek ds. Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie z polskiego języka migowego.
limiter
webmaster
11-10-2021 -
Ośrodek ds. Osób Niepełnosprawnych przy Uniwersyteckim Centrum Wsparcia UWM w Olsztynie poszukuje STENOTYPISTÓW - tzn. osób, które piszą bezwzrokowo, szybko i dokładnie to co mówi wykładowca, słowo w słowo (w skrócie jak Tłumacz Symultaniczny tłumaczący przekaz tekstowy na żywo).
limiter
redaktor
05-10-2021 -
Wsparcie osób w spektrum autyzmu. Studenci i pracownicy UWM w Olsztynie mogą umówić się na spotkanie on-line (MS Teams) z koordynatorem ds. wsparcia edukacyjnego osób w spektrum autyzmu (dyżury - śr. 15:00-16:00)
limiter
redaktor
05-10-2021 -
Zapraszamy studentów na bezpłatne porady i konsultacje psychologiczne skierowane do studentów z niepełnosprawnościami. Praca psychologa w semestrze letnim 2020/2021
limiter
redaktor
23-09-2021 -
Przypominamy o terminie składania wniosków w programie Aktywny samorząd w roku akademickim 2021/2022
limiter
redaktor
23-09-2021 -
Lektoraty dedykowane. Możliwość zapisania się do grupy dedykowanej na zajęcia z języka obcego.
limiter
redaktor
07-07-2021 -
Usługa wsparcia psychologicznego w okresie wakacyjnym.
limiter

Strony