Disable text version

Kwoty stypendium specjalnego

Decyzjami Nr 86 oraz Nr 87/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2018 roku ustanowiono kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:Kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:a) w stopniu lekkim                 350,00 złb) w stopniu umiarkowanym    450,00 złc) w stopniu znacznym            500,00 zł Doktorantom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:Kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:a) w stopniu lekkim                 300,00 złb) w stopniu umiarkowanym    370,00 złc) w stopniu znacznym            500,00 zł