Kwoty stypendium specjalnego

Decyzjami Nr 86 oraz Nr 87/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2018 roku ustanowiono kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

 

Studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

Kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:

a) w stopniu lekkim                 350,00 zł

b) w stopniu umiarkowanym    450,00 zł

c) w stopniu znacznym            500,00 zł

 

Doktorantom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

Kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:

a) w stopniu lekkim                 300,00 zł

b) w stopniu umiarkowanym    370,00 zł

c) w stopniu znacznym            500,00 zł