Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego

W ramach realizowanego w latach 2009-2012 projektu „Zwiększenie konkurencyjności i potencjału Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poprzez rozszerzenie i dostosowanie do potrzeb rynku pracy oferty edukacyjnej Wydziału Prawa i Administracji” zakupiony został sprzęt ułatwiający studentom niepełnosprawnym pełny udział w procesie kształcenia. W sytuacji, kiedy występuje zależność między niesprawnością a trudnościami w realizacji programu studiów studenci oraz doktoranci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mogą zwrócić się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych z wnioskiem o bezpłatne wypożyczenie sprzętu:

 • elektroniczny powiększalnik przenośny: Optelec FarView 5 cali (2 sztuki),
 • elektroniczny powiększalnik stacjonarny Prisma Autofokus (2 sztuki),
 • dyktafon: Olympus DM-5 (4 sztuki),
 • laptop: Toshiba Tecra, Windows 7, 64 bit (4 sztuki) wraz z oprogramowaniem udźwiękawiającym Jows 11.0, oraz MS Office 2007,
 • notatnik brajlowski PacMate (2 sztuki),
 • specjalistyczna myszka komputerowa rozpoznająca ruch głowy SmartNav (1 sztuka),
 • specjalistyczna myszka komputerowa BigTrack (6 sztuk),
 • specjalistyczna klawiatura komputerowa BigKeys (6 sztuk).

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych rozszerzyło ofertę Wypożyczalni o nowy sprzęt, sfinansowany z innych źródeł. Dostępne w wypożyczalni sprzętu specjalistycznego są również:

 • elektroniczny powiększalnik przenośny: RUBY 4,3 cala (3 sztuki),
 • komputer dla niewidomych: PlexTalk Linio Pocket (3 sztuki), z funkcją dyktafonu, funkcją odtwarzanie plików daisy,
 • dyktafon: Olympus DM-5 (3 sztuki),
 • laptop: Toshiba Satellite Windows 7, 32 bit (6 sztuk) wraz z oprogramowaniem udźwiękawiającym Jows 14.0, powiększającym Magic 12.0 oraz MS Office 2010,
 • przenośny skaner ręczny, rolkowy, szczelinowy Brother DS-600 - skanuje luźne kartki formatu A4, zasilanie własne przez port USB, waga 320 gram,
 • tablet dla osób Głuchych z usługą tłumacza języka migowego on-line.

Wypożyczalnia w swojej ofercie posiada także sprzęt dla osób niedosłyszących:

 • aparaty słuchowe BTE: Phonak Novoforte E4 (2 szt.), wzmoc. 84 dB wraz z bucikiem do systemu FM Microlink oraz Phonak Piconet2 P2 AZ (1 szt.), wzmoc. 62 dB wraz z bucikiem do systemu FM Microlink,
 • buciki (stopki) do systemu FM Mikrolink: Phonak AS3-MLx (1 szt.), Phonak AS7-MLx (3 szt.), Oticon Compact FM5 V2 (2szt.), Oticon TMX classic,
 • System wspomagania słuchu FM Microlink MLx: Phonak Mikrolink TX3 – mikrofon ręczny/nadajnik TX3 (10 szt.), Phonak MicroLink MLx – odbiornik FM (10 szt.).

Uwaga:  Wymieniony powyżej sprzęt dla osób niedołsyszących pochodzi z roku 2000. W ocenie specjalistycznej firmy został on jednak uznany za sprawny i możliwy do użycia. Do pełnego uruchomienia w/w sprzętu konieczna jest wizyta u protetyka słuchu w celu ustawienia aparatu oraz wyposażenia aparatu we wkładkę douszną. Koszty z tym związane ponosi we własnym zakresie osoba wypożyczająca sprzęt.

Aby ubiegać się o wypożyczenie dostępnego sprzętu należy dostarczyć do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych wypełniony wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innym dokumentem lekarskim potwierdzającym aktualny stan zdrowia.
Wniosek o wypożyczenie sprzętu dostępny jest w zakładce „Druki do pobrania”.
Osoba do kontaktu: Andrzej Prószyński, e-mail: andrzej.proszynski@uwm.edu.pl, tel. 89/ 523 38 66

 

Galeria

limiter