Disable text version

Tłumacz języka migowego

(wypożyczane na wniosek studenta wg ustalonego wzoru).