Tłumacz języka migowego

Niesłyszący i niedosłyszący studenci i doktoranci Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie mogą liczyć na bezpłatną pomoc tłumaczy języka migowego podczas zajęć odbywających się w ramach toku studiów oraz podczas egzaminów i zaliczeń.

Wnioski (wg. poniżej zamieszczonego wzoru) należy składać w formie pisemnej w BON wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i planem zajęć na dany semestr z zaznaczeniem zajęć, na których student/doktorant potrzebuje wsparcia tłumacza języka migowego.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami wsparcia tłumacza języka migowego ( zamieszczone poniżej).

Dodatkowo osoby z dysfunkcją słuchu posługujące się językiem migowym mogą skorzystać z następujących urządzeń:

1. Tablety z zinstalowanym dostępem do abonamentu tłumacza języka migowego on-line (wypożyczane na wniosek studenta wg ustalonego wzoru).

2. Terminale umożliwiające połączenie on-line z tłumaczem języka migowego. Terminale znajdują się w:
- dziekanacie Wydziału Nauk o Żywności,
- dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii,
- dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych,
- dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,
- dziekanacie Wydziału Sztuki,
- dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki,
- Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych,
- Biurze ds. Studenckich,
- Bibliotece Uniwersyteckiej.

 

Pliki

limiter