Opiekunowie wydziałowi

Na każdym Wydziale Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie powołani zostali Wydziałowi Opiekunowie Studentów Niepełnosprawnych. Wszelkie zapytania związane bezpośrednio z kształceniem na danym wydziale (specyfika poszczególnych kierunków, zmiana formy zaliczeń/egzaminów itp.) należy kierować do wymienionych poniżej osób.

 

WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT

dr hab. Anna Dziekońska, prof. UWM

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt,

ul. M. Oczapowskiego 5, p.212,

Kontakt: 89 523 42 66 lub 539 737 090, a.dziekonska@uwm.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022:

piątek: godz. 9.00-11.00 lub inny terminy, po wcześniejszym kontakcie mailowym.

Forma dyżuru zarówno kontaktowa jak i zdalna (na platformie Microsoft Teams; kod do Zespołu: 0n8isph)

 

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

dr Ewa Gojło

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin,

budynek C.B. ul. Oczapowskiego 1A, pokój nr 132, I piętro (winda),

kontakt: 89-523-35-02; e-mail: ewa.gojlo@uwm.edu.pl;

dyżur w każdą środę: 13.00 - 14.30.

Kontakt w innych dniach i godzinach jest możliwy, po wstępnym umówieniu się telefonicznie

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

dr Marta Cichy,

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,

ul. K. Obitza 1, p. 253,

Kontakt: 89 524 64 75, marta.cichy@uwm.edu.pl

dyżur w semestrze zimowym: wtorek w godz. 13:00 - 14:35

 

WYDZIAŁ ROLNICTWA I LEŚNICTWA

prof. dr hab. Bożena Kordan,

Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej

Kontakt: (89) 523-37-81, 515 122 571, bozena.kordan@uwm.edu.pl

Dyżur: poniedziałek 11.00 - 13.00, piątek 9.30 -11.00

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

dr Grażyna Ciecierska,

Katedra Analizy i Równań Różniczkowych,

ul. Słoneczna 54, pok. A0/20,

Kontakt: tel.: 89 5246051, 89 6492095, e-mail: grac@matman.uwm.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Czwartki: godz. 15.00-16.30 (ul. Słoneczna 54, pok. A0/20)

lub inne terminy, po wcześniejszym kontakcie mailowym

 

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

prof. dr hab. Jarosław Całka,

kierownik Katedry Fizjologii Klinicznej,

ul. Oczapowskiego 13, p. 020,

Kontakt: 89 523 41 88, calkaj@uwm.edu.pl

Dostępność w godzinach pracy: 9 00 – 14 00

 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

po. Opiekuna Studentów z Niepełnosprawnością na Wydziale Nauk Ekonomicznych

dr Dorota Sobol

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości,

ul. R. Prawocheńskiego 3 pok. 3

Kontakt: 89 524 51 65; e-mail: dorota.sobol@uwm.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

poniedziałek i wtorek: godz. 13.30-14.30

Konsultacje on-line: aplikacja MS Teams (kod dostępu: hlet3uw)


 

WYDZIAŁ LEKARSKI

dr n. med. Halina Protasiewicz-Fałdowska,

Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie,

ul. Żołnierska 18,

Kontakt: 601830520, prohalina@wp.pl

 

SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO

mgr piel Mariola Ejdys, wykładowca

Katedra Pielęgniarstwa,

ul. Żołnierska 14 C,

Kontakt: 89 524 61 54, mariola.ejdys@uwm.edu.pl

Poniedziałek 16.45- 18.00 lub inny termin po wcześniejszym kontakcie mailowym

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM

Katedra Pedagogiki Specjalnej ul. Żołnierska 14, p. 110,

Kontakt: 606 141 691, k.cwirynkalo@uwm.edu.pl

konsultacje zdalne: poniedziałki: 8:00 - 9:00 (kod do zespołu na Teamsach: evbp7ni)

konsultacje stacjonarne: środy: 13:00 - 14:00

dyspozycyjność: poniedziałki godz. 8:00 - 11:00

 

WYDZIAŁ SZTUKI

mgr Ewa Wankiewicz wykładowca,

Instytut Muzyki ul. F. Szrajbera 11, p. 331,

Kontakt: 89 524 63 90, e-mail: ewa.wankiewicz@uwm.edu.pl 

Dyżur w każdą środę o godzinie 13.00-13.45

 

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

dr Joanna Hałacz, adiunkt

Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki

Kontakt: 89 523 37 49, jhalacz@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI

dr inż. Aneta Dąbrowska adiunkt,

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

ul. Oczapowskiego 7, pok. 7,

kontakt: 89 523 35 10; 89 523 37 09, anetazj@uwm.edu.pl

kontakt w semestrze zimowym 2021/2022 po umówieniu mailowym przez anetazj@uwm.edu.pl na MS Teams kod: f0myr5l

 

WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII

dr inż. Michał Łopata adiunkt,

Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej,

ul. Prawocheńskiego 1 p. 19,

Kontakt: 512 311 756,  michal.lopata@uwm.edu.pl

dyżur w semestrze zimowym 2021/2022

poniedziałki w godzinach 13.00-14.30. 
Forma dyżuru zarówno kontaktowa jak i zdalna, w tym wypadku kod do Zespołu: i36okhs

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

dr Kamila Naumowicz

Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego,

Kontakt: kamila.naumowicz@uwm.edu.pl lub bezpośrednio przez MS TEAMS

Dyżur w semestrze zimowym 2021/2022:
Wtorek 1 (co 2 tyg. począwszy od 5 października) 15:15-16:45, MS TEAMS
(poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio w godzinach dyżuru lub
wcześniejszy kontakt mailowy)

 

WYDZIAŁ TEOLOGII

dr Sylwia Mikołajczak

ul. Kard. Hozjusza 15

Kontakt: sylwia.mikolajczak@uwm.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022


czwartek, t. 1; godz. 8.15 - 10.15

piątek, t. 2; godz. 11.45 - 13.45

inny termin, po wcześniejszym kontakcie mailowym, bądź na platformie Microsoft Teams

 

FILIA UWM W EŁKU

dr Jacek Janusz Mrozek

ul. Kościuszki 23 pok.2

Kontakt: 87 621 60 76 lub 87 621 03 08

jacek.mrozek@uwm.edu.pl lub dyrektor.filia@uwm.edu.pl

dyżur: codziennie po wcześniejszym umówieniu się