Disable text version

Możliwość zastosowania innego trybu przeprowadzenia egzaminu wstępnego dla niepełnosprawnych kandydatów na studia