Wyłącz tryb tekstowy

Tłumacz języka migowego

(wypożyczane na wniosek studenta wg ustalonego wzoru).2. Terminale umożliwiające połączenie on-line z tłumaczem języka migowego. Terminale znajdują się w:- dziekanacie Wydziału Nauk o Żywności,- dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii,- dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych,- dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,- dziekanacie Wydziału Sztuki,- dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki,- Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych,- Biurze ds. Studenckich,- Bibliotece Uniwersyteckiej.