Wyłącz tryb tekstowy

Tłumacz języka migowego

(wypożyczane na wniosek studenta wg ustalonego wzoru).