Szkolenie z Polskiego Języka Migowego- zapisy

Aktualności

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego serdecznie zaprasza:

- wykładowców i pracowników UWM,

- studentów  UWM,

 na szkolenie z Polskiego Języka Migowego- poziom podstawowy, średniozaawansowany

 Szkolenie z Polskiego Języka Migowego w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będzie do 15 godzin/ semestr – kierowane jest do 2 grup:

 - wykładowców i pracowników UWM (zajęcia 1 raz w  tygodniu, 1,5 godziny tygodniowo).

-  studentów UWM (zajęcia 1 raz w  tygodniu, 1,5 godziny tygodniowo).

 Liczebność grup: do 6 osób.

 Szkolenie z Polskiego Języka Migowego będą w trybie zdalnym.

Z uwagi na ograniczenia organizacyjne planowana liczba uczestników to 6 osób/grupa, decyduje zatem kolejność zgłoszeń.

 Zastrzegamy pierwszeństwo kwalifikacji na szkolenie z Polskiego Języka Migowego dla wykładowców i pracowników UWM, którzy pełnią funkcję Opiekunów Wydziałów Studentów Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie.

 Potwierdzenia przyjmowane będą do dnia 9 października 2020 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na adres email: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl z dopiskiem:

Szkolenie PJM dla pracowników i wykładowców UWM lub Szkolenie PJM dla studentów UWM

 Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń.

 Szkolenie jest bezpłatne.

 Osoba do kontaktu:

Małgorzata Mickiewicz, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

Pliki

limiter