Wyłącz tryb tekstowy

Szkolenie z Polskiego Języka Migowego- poziom podstawowy

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego serdecznie zaprasza:- wykładowców i pracowników UWM,- studentów  UWM, na szkolenie z Polskiego Języka Migowego- poziom podstawowy.  Szkolenie z Polskiego Języka Migowego w roku akademickim 2019/2020 odbywać się będzie do 15 godzin/ semestr – kierowane jest do 2 grup: - wykładowców i pracowników UWM (zajęcia 1 raz w  tygodniu, 1,5 godziny tygodniowo).-  studentów UWM (zajęcia 1 raz w  tygodniu, 1,5 godziny tygodniowo). Liczebność grup: do 6 osób. Z uwagi na ograniczenia organizacyjne planowana liczba uczestników to 6 osób/grupa , decyduje zatem kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy pierwszeństwo kwalifikacji na szkolenie z Polskiego Języka Migowego dla wykładowców i pracowników UWM, którzy pełnią funkcję Opiekunów Wydziałów Studentów Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie. Potwierdzenia przyjmowane będą do dnia 21 lutego 2020 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na adres email: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl z dopiskiem:Szkolenie PJM dla pracowników i wykładowców UWM lubSzkolenie PJM dla studentów UWM Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń. Szkolenie jest bezpłatne. Osoba do kontaktu:Małgorzata Mickiewicz, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl