Wyłącz tryb tekstowy

Szkolenia dla pracowników UWM w Olsztynie

dorota.filip@uwm.edu.plKolejne edycje (5 edycji) odbędą się do końca roku 2019, o czym będziemy Państwa informować na stronie oraz mailowo.  Warsztaty pn. „Etykieta wobec osób z niepełnosprawnościami” (3 edycje)Zakres warsztatów:

  • wprowadzenie w problematykę niepełnosprawności,
  • różnice w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością i bez niej,
  • podstawowe akty prawne dotyczące osób z niepełnosprawnościami w Polsce
  • formy komunikowanie się z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności
  • sztuka właściwej postawy wobec osób z różną niedyspozycją
  • nietypowe zachowania - wyznaczanie granic własnych i respektowanie granic innych osób
  • co robić a czego nie robić, aby ustrzec się przed tzw. wpadkami czy faux pas.
  • warsztaty – przykłady właściwych zachowań w konkretnych sytuacjach.

 Warsztaty odbędą się do końca roku 2019, o czym będziemy Państwa informować na stronie oraz mailowo Organizowane przez BON Szkolenia mają na celu zwiększenie świadomości w zakresie funkcjonowania studentów z dysfunkcjami w środowisku akademickim.Szkolenia dla pracowników organizowane przez BON są bezpłatne. Osoba do kontaktu:Dorota FilipTel:. 89 523 38 66e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl