Szkolenia dla pracowników UWM w Olsztynie

Aktualności

 

Informacja dla pracowników UWM w Olsztynie

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM zaprasza na szkolenia/warsztaty skierowane do pracowników Uniwersytetu Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie.

 

Najbliższe szkolenia/warsztaty planujemy w miesiącach wrzesień – grudzień 2019.

 

Szkolenie nt. „Formy wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi

odbędzie się dn. 19.09.2019 (czwartek) w godz. 9:00 – 15:00

 

Zakres szkolenia:

1.   Zaburzenia psychiczne w uczelni wyższej.

a) Czym jest zaburzenie psychiczne?

b) Skala problemu w środowisku akademickim.

c) Odpowiedzialność i rola pracownika uczelni wyższej.

2. Rodzaje zaburzeń psychicznych

a) Zaburzenia afektywne (depresyjne, dwubiegunowe).

b) Zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, urojeniowe).

c) Zaburzenia nerwicowe (dysocjacyjne, lękowe).

d) Zaburzenia osobowości (m.in. osobowość dyssocjalna, psychopatyczna, narcystyczna, bierno-agresywna, paranoiczna, socjopatyczna).

e) Zaburzenia odżywiania.

f) Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki).

g) Odróżnianie zaburzeń psychicznych od agresji i roszczeniowości.

3.   Jak komunikować się ze studentami z zaburzeniami psychicznymi.

a) Budowanie atmosfery opartej na tolerancji, otwartości, bezpieczeństwie i zaufaniu.

b) Wsparcie studenta i informowanie o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy.

c) Technika dialogu wyciszającego i domykającego trudne emocje studenta 
z zaburzeniem.

d) Reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

4. Jak zareagować w sytuacji kontaktu ze studentem zachowującym się w sposób agresywny/roszczeniowy.

a) Techniki reagowania na agresję

b) Techniki reagowania na postawę roszczeniową .

5. Jak wspierać edukacyjnie osoby z zaburzeniami psychicznymi?

a) trudności edukacyjne,

b) dostosowanie metod edukacyjnych

c) najczęściej popełniane błędy.

6. Techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami w trudnych sytuacjach wynikających 
z kontaktu z osobami zaburzonymi:

a) jak poradzić sobie z trudną sytuacją? Technika behawioralno – poznawcza ograniczająca stres w trudnych sytuacjach,

b)  diagnoza 4 negatywnych strategii reagowania w trudnej sytuacji,

c) rozwijanie umiejętności stosowania 5 pozytywnych strategii ułatwiających kontrolę emocji w trudnej sytuacji,

d)  najczęściej popełniane błędy i punkty zapalne.

7. Podsumowanie szkolenia.

a) Zebranie kluczowych zasad wspierania studentów z zaburzeniami psychicznymi.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i przesłanie zamieszczonego poniżej formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Kolejne edycje (5 edycji) odbędą się do końca roku 2019, o czym będziemy Państwa informować na stronie oraz mailowo. 

 

Warsztaty pn. „Etykieta wobec osób z niepełnosprawnościami” (3 edycje)

Zakres warsztatów:

  • wprowadzenie w problematykę niepełnosprawności,
  • różnice w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością i bez niej,
  • podstawowe akty prawne dotyczące osób z niepełnosprawnościami w Polsce
  • formy komunikowanie się z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności
  • sztuka właściwej postawy wobec osób z różną niedyspozycją
  • nietypowe zachowania - wyznaczanie granic własnych i respektowanie granic innych osób
  • co robić a czego nie robić, aby ustrzec się przed tzw. wpadkami czy faux pas.
  • warsztaty – przykłady właściwych zachowań w konkretnych sytuacjach.

 Warsztaty odbędą się do końca roku 2019, o czym będziemy Państwa informować na stronie oraz mailowo

 

Organizowane przez BON Szkolenia mają na celu zwiększenie świadomości w zakresie funkcjonowania studentów z dysfunkcjami w środowisku akademickim.

Szkolenia dla pracowników organizowane przez BON są bezpłatne.

 

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip

Tel:. 89 523 38 66

e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl;

 

Pliki

limiter