Szkolenia dla pracowników UWM w Olsztynie

Aktualności

 

Informacja dla pracowników UWM w Olsztynie

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM zaprasza na szkolenia/warsztaty skierowane do pracowników Uniwersytetu Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie.

 

Najbliższe warsztaty planujemy w miesiącach wrzesień - grudzień 2019 następujące warsztaty:

 

pn. „Etykieta wobec osób z niepełnosprawnościami” (3 edycje)

Zakres warsztatów:

  • wprowadzenie w problematykę niepełnosprawności,
  • różnice w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością i bez niej,
  • podstawowe akty prawne dotyczące osób z niepełnosprawnościami w Polsce
  • formy komunikowanie się z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności
  • sztuka właściwej postawy wobec osób z różną niedyspozycją
  • nietypowe zachowania - wyznaczanie granic własnych i respektowanie granic innych osób
  • co robić a czego nie robić, aby ustrzec się przed tzw. wpadkami czy faux pas.
  • warsztaty – przykłady właściwych zachowań w konkretnych sytuacjach.

 

 

 

 pn. „Formy wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi” (6 edycji)

Zakres warsztatów:

1.   Zaburzenia psychiczne w uczelni wyższej.

      a) Czym jest zaburzenie psychiczne?

      b) Skala problemu w środowisku akademickim.

      c) Odpowiedzialność i rola pracownika uczelni wyższej.

 2. Rodzaje zaburzeń psychicznych

      a) Zaburzenia afektywne, psychotyczne, nerwicowe, osobowości, odżywiania, spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

      b) Odróżnianie zaburzeń psychicznych od agresji i roszczeniowości.

 3.   Jak komunikować się ze studentami z zaburzeniami psychicznymi.

      a) Budowanie atmosfery opartej na tolerancji, otwartości, bezpieczeństwie i zaufaniu.

      b) Wsparcie studenta i informowanie o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy.

      c) Technika dialogu wyciszającego i domykającego trudne emocje studenta z zaburzeniem.

      d) Reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

 4. Jak zareagować w sytuacji kontaktu ze studentem zachowującym się w sposób agresywny/roszczeniowy.

      a) Techniki reagowania na agresję

      b) Techniki reagowania na postawę roszczeniową .

 5. Jak wspierać edukacyjnie osoby z zaburzeniami psychicznymi?

      a) trudności edukacyjne,

      b) dostosowanie metod edukacyjnych

      c) najczęściej popełniane błędy.

 6. Techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami w trudnych sytuacjach wynikających

 z kontaktu z osobami zaburzonymi

 

Szczegóły organizacji warsztatów podamy na początku września.

Organizowane przez BON Szkolenia mają na celu zwiększenie świadomości w zakresie funkcjonowania studentów z dysfunkcjami w środowisku akademickim.

Szkolenia dla pracowników organizowane przez BON są bezpłatne.

 

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip

Tel:. 89 523 38 66

e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl;