Szkolenia dla pracowników UWM w Olsztynie

Aktualności

Informacja dla pracowników UWM w Olsztynie

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM zaprasza na szkolenia skierowane do pracowników Uniwersytetu Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie.

Szkolenie nt. „Status asystenta dydaktycznego w uczelni wyższej

odbędzie się dn. 11.06.2019 (wtorek) w godz.:

13:00 – 15:00 (sala S2/104 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej)

Zakres szkolenia:

 • rodzaje niepełnosprawności przy których wskazane jest wsparcie asystenckie,
 • problemy i bariery na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnością w uczelni,
 • przedstawienie dobrych praktyk związanych z pracą osoby asystenta
 • formy wsparcia w oparciu o dobre praktyki stosowane na innych uczelniach
 • analiza podstawy prawnej (np. regulaminy) na podstawie której działają asystenci w uczelniach wyższych.
 • warsztaty – przykłady wsparcia asystenckiego.
 • panel dyskusyjny: rola asystenta – „wspierać” nie „wyręczać”,

 

Szkolenie nt. „Etykieta wobec osób z niepełnosprawnościami

odbędzie się dn. 12.06.2019 (środa) w godz.:

 • I edycja  9:00 – 11:00 (sala S2/104 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej)
 • II  edycja  11:30 – 13:30 (sala S2/104 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej)

Zakres warsztatów:

wprowadzenie w problematykę niepełnosprawności,

 • różnice w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością i bez niej,
 • podstawowe akty prawne dotyczące osób z niepełnosprawnościami w Polsce
 • formy komunikowanie się z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności
 • sztuka właściwej postawy wobec osób z różną niedyspozycją
 • nietypowe zachowania - wyznaczanie granic własnych i respektowanie granic innych osób
 • co robić a czego nie robić, aby ustrzec się przed tzw. wpadkami czy faux pas.
 • warsztaty – przykłady właściwych zachowań w konkretnych sytuacjach.

 

Szkolenie nt. „Pierwsza pomoc przedmedyczna” - podstawy

odbędzie się dn. 22.05.2019 (środa) w godz.:

 • I  edycja  8:00 – 11:00 (sala S2/104 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej)
 • II  edycja  11:30 – 14:30 (sala S2/104 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej)

Zakres:

•  prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy

•  prawidłowa ocena sytuacji;

•  właściwe wezwanie pomocy – uruchomienie systemu ratownictwa medycznego

•  bezpieczeństwo własne i poszkodowanego

•  poszkodowany nieprzytomny – zagrożenia wynikające z utraty przytomności, pozycja bezpieczna

•  resuscytacja krążeniowo – oddechowa

•  defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED

•  omdlenia, zawał serce, napad drgawek, udaru mózgu, astma oskrzelowa, reakcja alergiczna

•  wsparcie psychiczne poszkodowanego

•  ocena zagrożenia, ewakuacja ze strefy zagrożenia - zasady postępowania.  

Zajęcia będą miały charakter praktyczny, prosimy więc o wygodny ubiór.

 

  

Szkolenie nt. „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – dla zaawansowanych

 odbędzie się dn. 29.05.2019 (środa) w godz.:

 • III  edycja  8:00 – 11:00 (sala S2/104 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej)
 • IV  edycja  11:30 – 14:30 (sala S2/104 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej)

Zakres:

Przypomnienie podstaw: (• prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy; •  prawidłowa ocena sytuacji; •  właściwe wezwanie pomocy; •  bezpieczeństwo własne i poszkodowanego; •  pozycja bezpieczna; •  resuscytacja krążeniowo – oddechowa; •  defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED)

Konkretne sytuacje:

• atak padaczkowy

• zadławienia, omdlenia, zawał serce, napad drgawek, udaru mózgu, astma oskrzelowa, reakcja alergiczna

•  urazy, tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchniowych, unieruchomienie złamań i zwichnięć

•  wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego

•  wsparcie psychiczne poszkodowanego

•  ocena zagrożenia, ewakuacja ze strefy zagrożenia - zasady postępowania

Szkolenie ma charakter praktyczny z użyciem substancji, które mogą uszkodzić ubranie. Prosimy o zabranie ze sobą na szkolenie odzieży na przebranie się.

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie właściwego i przesłanie zamieszczonego poniżej formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

 

Organizowane przez BON Szkolenia mają na celu zwiększenie świadomości w zakresie funkcjonowania studentów z dysfunkcjami w środowisku akademickim.

 

Szkolenia dla pracowników organizowane przez BON są bezpłatne.

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip

Tel:. 89 523 38 66

e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

 

Pliki

limiter