Wyłącz tryb tekstowy

System Obsługi Wsparcia (SOW) - nowa platforma stworzona przez PFRON

 * to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego