Strona główna

  link do Facebook

  

Video

limiter
Aktualności
Lista wpisów
2015-07-24
Informacja na temat przydziału miejsc w Domach Studenta oraz o ich dostosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
2015-07-20
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych bada zainteresowanie pełnieniem funkcji asystenta studenta niepełnosprawnego wśród społeczności akademickiej (studenci, doktoranci).
2015-06-30
We wtorek, 23 czerwca 2015 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyło się spotkanie z osobami Głuchymi i słabosłyszącymi.
2015-06-18
INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH UWM w Olsztynie organizuje nieodpłatny kurs przygotowujący do egzaminu wstępnego w zakresie rysunku i malarstwa na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...

Strony