Strona główna

  link do Facebook  

 

Aktualności
Lista wpisów
2018-10-08
Wsparcie dla studentów z zaburzeniami za spektrum autyzmu. Studenci i pracownicy UWM w Olsztynie mogą umówić się na spotkanie z koordynatorem ds. studentów z zaburzeniami za spektrum autyzmu (dyżury...
2018-10-08
Dyżury psychologa będą się odbywały we wtorki w godz. 15.00 – 17.00
2018-10-08
Wszyscy studenci posiadający orzeczenia o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, lub dokumenty równoważne mają prawo otrzymywać stypendium specjalne.
2018-09-24
Od semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019 studenci z niepełnosprawnościami wymagający alternatywnych rozwiązań podczas realizacji zajęć z Wychowania Fizycznego mogą zapisać się do grup...

Strony