Wyłącz tryb tekstowy

Spotkanie z Kulturą Głuchych

barbara.parda@uwm.edu.pl ) 

Kategoria: 
Wstęp: 
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie od 2015 roku realizuje działania związane z kształceniem oraz wsparciem osób Głuchych i słabosłyszących studiujących na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. W ramach kolejnej inicjatywy serdecznie zapraszamy społeczność akademicką UWM na spotkanie z Kulturą Głuchych.