Przydział Akademików

Termin składania wniosków dla kandydatów na I rok studiów, od 1 lipca do 10 sierpnia każdego roku akademickiego – wnioski mogą być składane wyłącznie za  pośrednictwem elektronicznego systemu rezerwacji miejsc. Wprowadza się możliwość złożenia podania po terminie od 11 sierpnia każdego roku akademickiego (o ile będą dostępne wolne miejsca w DS.-ach).

Kandydatom przyjętym na I rok studiów miejsca przydzielają Kierownicy DS.-ów, a w terminie do 15 sierpnia każdego roku akademickiego sporządzają listy osób przyjętych zatwierdzone przez Prezesa  lub Wiceprezes Fundacji „ŻAK” UWM w Olsztynie.

Więcej informacji na temat przydziału w Domach Studenta znajdziesz tutaj - Ogłoszenia dla studentów.

oraz tutaj - Ważne informacje dla kandydatów na I rok studiów przydział miejsc w  domach studenckich.

 

Link do elektronicznego systemu rezerwacji miejsc

 

 Wnioski do pobrania.