Wyłącz tryb tekstowy

Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa dostosowana do potrzeb studentów niepełnosprawnych powstała w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności i potencjału Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poprzez rozszerzenie i dostosowanie do potrzeb rynku pracy oferty edukacyjnej Wydziału Prawa i Administracji”.Sześć stanowisk komputerowych wyposażonych jest w:

 • specjalistyczną klawiaturę komputerową BigKeys,
 • specjalistyczną myszkę komputerową BigTrack,
 • specjalistyczną myszkę komputerową rozpoznającą ruch głowy SmartNav,
 • program udźwiękawiający Jows 11.0,
 • program powiększający obraz komputerowy Magic 12.0,
 • powiększalnik stacjonarny Prisma Autofocus,
 • drukarkę brajlowską SpotDot Emprint.

Ponadto BON uzupełniło pracownię o:

 • wygrzewarkę do papieru pęczniejącego,
 • skaner Epson wraz z OCR,
 • kserokopiarkę,
 • Internet.

Miejsce: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Oczapowskiego 12B (Biblioteka Uniwersytecka), pokój S2/105 Godziny otwarcia pracowni: poniedziałek-piątek godz. 7.30-14.30

Galeria: