Pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Aktualności

„AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II, to projekt PFRONu, którym celem jest pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Dofinansowanie dotyczy następujących form edukacji na poziomie wyższym:

– szkoła policealna lub kolegium;

– studia pierwszego stopnia;

– studia drugiego stopnia;

– jednolite studia magisterskie;

– studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu);

– przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

Termin składania wniosków na Moduł II:

07. 09.2020 r. - 10.10.2020 r. w roku akademickim 2020/2021.

 

Nabór wniosków odbywać się będzie w drogą internetową Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą posiadać Profil Zaufany. Informacje dotyczące Profilu Zaufanego oraz składania dokumentów znajdują się na stronie www.sow.pfron.org.pl

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie mający siedzibę przy ul. Prostej 23A zaprasza po szczegółowe informacje na temat warunków dofinansowania w ramach programu można telefonicznie: 89 535 25 59 wew. 27,25, jak również na stronach internetowych: www.mzon.olsztyn.pl , www.oion.pl.