W-F dedykowany

Od początku roku akademickiego 2018/2019 uczelnia uruchomiła nowe wsparcie polegające na stworzeniu warunków do zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne studentom, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez SWFiS w standardowej formie.

Z nowym semestrem ruszają zajęcia WF-u, dedykowane studentom będącym osobami z niepełnosprawnościami. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu doposażone zostało w rowery specjalistyczne: dwa tandemy, dwa rowery trójkołowe o raz jeden tandem równoległy. Studentów, którzy nie mogą w tradycyjny sposób realizować zajęć W-F zapraszamy też na zajęcia na siłowni oraz na basenie dostosowane do indywidualnych potrzeb. Jeśli będą chętni możemy zorganizować także zajęcia Bocci.

Aby zapisać się do dedykowanej grupy należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych wniosek w terminie do dnia 15 października w semestrze zimowym oraz do dnia dnia 1 marca w semestrze letnim (Wniosek do pobrania poniżej). Do wniosku prosimy załączyć plan zajęć na bieżący semestr.

Uwaga.

Niezależnie od złożenia prośby o włączenie do grupy dedykowanej student zapisuje się do grupy obligatoryjnej drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl  w terminach ustalonych dla wszystkich studentów.

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu Wychowanie Fizyczne znajdą Państwo na stronie: http://www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne

 

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip

Tel.: (89) 523 38 66

E-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Pliki

limiter