Opiekunowie wydziałowi

Na każdym Wydziale Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie powołani zostali Wydziałowi Opiekunowie Studentów Niepełnosprawnych. Wszelkie zapytania związane bezpośrednio z kształceniem na danym wydziale (specyfika poszczególnych kierunków, zmiana formy zaliczeń/egzaminów itp.) należy kierować do wymienionych poniżej osób.

WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT
dr Anna Dziekońska adiunkt,
Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt,
ul. M. Oczapowskiego 5, p.212,
Kontakt: 89 523 4266, a.dziekonska@uwm.edu.pl

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
dr Anna Zalewska,
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody,
pl. Łódzki 1, p. 205  (II piętro, brak windy),
Kontakt: 602 195 145, anna.zalewska.ol@wp.pl

WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA  
dr inż. Agnieszka Trystuła adiunkt,
Katedra Katastru i Zarządzania Przestrzenią,
ul. R. Prawocheńskiego 15, p. 212,
Kontakt: 89 523 3407, 605100187, agnieszka.trystula@uwm.edu.pl

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
dr Marta Śliwa adiunkt,
Instytut Filozofii Centrum Nauk Humanistycznych,
ul. K. Obitza 1, p. 328,
Kontakt: 89 524 6432, marta.sliwa@uwm.edu.pl

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
prof. dr hab. Bożena Kordan,
Katedra Entomologii i Diagnostyki Molekularnej
Kontakt: (89) 523-37-81, 515 122 571, bozena.kordan@uwm.edu.pl


WYDZIAŁ
MATEMATYKI I INFORMATYKI
mgr Maria Bulińska
wykładowca,
Katedra Logiki i Podstaw Informatyki,
ul. Słoneczna 54 pok. A 1/4,
Kontakt: 89 524 6078, 696 421 768, bulma@uwm.edu.pl

WYDZIAŁ
MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
prof. dr hab. Jarosław Całka
,
kierownik Katedry Fizjologii Klinicznej,
ul. Oczapowskiego 13, p. 020,
Kontakt: 89 52344 60, calkaj@uwm.edu.pl

WYDZIAŁ
NAUK EKONOMICZNYCH
mgr Magdalena Raczyńska
,
Katedra  Organizacji i Zarządzania,
ul. R. Prawocheńskiego 3,
Kontakt: 508 341 501, e-mail: magda.raczynska@uwm.edu.pl

WYDZIAŁ
NAUK MEDYCZNYCH
mgr Halina Protasiewicz-Fałdowska,
Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie,
ul. Żołnierska 18,
Kontakt: 601830520, prohalina@wp.pl

WYDZIAŁ
NAUK SPOŁECZNYCH
dr Katarzyna Ćwirynkało
adiunkt,
Katedra Pedagogiki Specjalnej ul. Żołnierska 14, p. 110,
Kontakt: 606141691, katarzyna2710@wp.pl

WYDZIAŁ
SZTUKI
mgr Ewa Wankiewicz
wykładowca,
Instytut Muzyki ul. F. Szrajbera 11, p. 312,
Kontakt: 89 527 2035, e.wankiewicz@wp.pl

WYDZIAŁ
NAUK TECHNICZNYCH

dr Joanna Hałacz, adiunkt
Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki
Kontakt: 89 523 36 39, jhalacz@uwm.edu.pl

WYDZIAŁ
NAUKI O ŻYWNOŚCI
dr inż. Andrzej Iwaniak
starszy wykładowca,
Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią,
pl. Cieszyński 1, p. 4,
Kontakt: 601 537 674, aiwaniak@poczta.onet.pl

WYDZIAŁ
NAUK O ŚRODOWISKU
dr inż. Michał Łopata
adiunkt,
Katedra Inżynierii Ochrony Wód,
ul. Prawocheńskiego 1 p. 19,
Kontakt: 89 523 37 04, 512 311 756, michal.lopata@uwm.edu.pl

WYDZIAŁ
PRAWA I ADMINISTRACJI
dr Kamila Naumowicz
Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,
ul. K. Obitza 1, p. 312,
Kontakt: 89 5246482, kamila.naumowicz@uwm.edu.pl;  

WYDZIAŁ TEOLOGII
dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM
Katedra Nauk o Rodzinie
ul. Kard. Hozjusza 15, p. 14,
Kontakt: 509 591 132, barbara.rozen@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ STUDIÓW TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH W EŁKU 

dr Jacek Janusz Mrozek
Katedra Geodezji i Administracji
ul. Kościuszki 23 pok.2
Kontakt: 87 621 07 07, jacek.mrozek@uwm.edu.pl