Opiekunowie wydziałowi

Na każdym Wydziale Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie powołani zostali Wydziałowi Opiekunowie Studentów Niepełnosprawnych. Wszelkie zapytania związane bezpośrednio z kształceniem na danym wydziale (specyfika poszczególnych kierunków, zmiana formy zaliczeń/egzaminów itp.) należy kierować do wymienionych poniżej osób.

 

WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT

dr hab. Anna Dziekońska, prof. UWM

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt,

ul. M. Oczapowskiego 5, p.212,

Kontakt: 89 523 42 66, a.dziekonska@uwm.edu.pl

dyżur: piątek 11:30 - 13:30

 

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

dr Regina Frączek,

Katedra Biochemii, Budynek C.B.

 p. 320,  III piętro (winda), dyżur w każdy wtorek, godz. 1030-1230

Kontakt: 89 523 37 19, email: regina.fraczek@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

dr Marta Cichy,

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,

ul. K. Obitza 1, p. 253,

Kontakt: 89 524 64 75, marta.cichy@uwm.edu.pl

dyżur w semestrze zimowym: on-line (Microsoft Teams) wtorek w godz. 9:30 - 11:00

 

WYDZIAŁ ROLNICTWA I LEŚNICTWA

prof. dr hab. Bożena Kordan,

Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej

Kontakt: (89) 523-37-81, 515 122 571, bozena.kordan@uwm.edu.pl

dyżur: poniedziałek 14:00 - 15:30

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

dr Grażyna Ciecierska,

Katedra Analizy i Równań Różniczkowych,

ul. Słoneczna 54, pok. A0/20,

Kontakt: tel.: 89 5246051, 89 6492095, e-mail: grac@matman.uwm.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

platforma Microsoft Teams

czwartki: godz. 15.00-16.30

lub inne terminy, po wcześniejszym kontakcie mailowym

 

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

prof. dr hab. Jarosław Całka,

kierownik Katedry Fizjologii Klinicznej,

ul. Oczapowskiego 13, p. 020,

Kontakt: 89 523 41 88, calkaj@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

dr Magdalena Raczyńska,

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości,

ul. R. Prawocheńskiego 3, pok. nr 5

Kontakt: 508 341 501, e-mail: magda.raczynska@uwm.edu.pl

Konsultacje zdalne: 

wtorki g. 15:00-16:00, środy g. 12:30-13:30 Kod zespołu na TEAMS: 6c389e8

 

WYDZIAŁ LEKARSKI

dr n. med. Halina Protasiewicz-Fałdowska,

Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie,

ul. Żołnierska 18,

Kontakt: 601830520, prohalina@wp.pl

 

SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO

mgr piel Mariola Ejdys, wykładowca

Katedra Pielęgniarstwa,

ul. Żołnierska 14 C,

Kontakt: 89 524 61 11, mariola.ejdys@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

dr hab. Katarzyna Ćwirynkało,

Katedra Pedagogiki Specjalnej ul. Żołnierska 14, p. 110,

Kontakt: 606 141 691, k.cwirynkalo@uwm.edu.pl

dyspozycyjność: wtorki i czwartki, godz 8:00 - 15:00

 

WYDZIAŁ SZTUKI

mgr Ewa Wankiewicz wykładowca,

Instytut Muzyki ul. F. Szrajbera 11, p. 331,

Kontakt: 89 527 20 35, (poprzez sekretariat Instytutu Muzyki na Wydziale Sztuki ) we wtorki, w godzinach 14.30-15.00; e-mail: ewa.wankiewicz@uwm.edu.pl 

Dyżur w każdy wtorek o godzinie 14.30-15.15

 

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

dr Joanna Hałacz, adiunkt

Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki

Kontakt: 89 523 36 39, jhalacz@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI

dr inż. Aneta Dąbrowska adiunkt,

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

ul. Oczapowskiego 7, pok. 7,

kontakt: 89 523 35 10; 89 523 37 09, anetazj@uwm.edu.pl

godz. przyjęć piątek 12.00-12.30

 

WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII

dr inż. Michał Łopata adiunkt,

Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej,

ul. Prawocheńskiego 1 p. 19,

Kontakt: 512 311 756,  michal.lopata@uwm.edu.pl

dyżur: semestr zimowy 2020/2021: środa 08.30-10.00

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

dr Kamila Naumowicz Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego,

ul. K. Obitza 1, p. 312,

Kontakt: 89 5246482, kamila.naumowicz@uwm.edu.pl; 

 

WYDZIAŁ TEOLOGII

dr Sylwia Mikołajczak

ul. Kard. Hozjusza 15

Kontakt: 511 328 798, sylwia.mikolajczak@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ STUDIÓW TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH W EŁKU

dr Jacek Janusz Mrozek

Katedra Geodezji i Administracji

ul. Kościuszki 23 pok.2

Kontakt: 87 621 07 07, jacek.mrozek@uwm.edu.pl