Opiekunowie wydziałowi

Na każdym Wydziale Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie powołani zostali Wydziałowi Opiekunowie Studentów Niepełnosprawnych. Wszelkie zapytania związane bezpośrednio z kształceniem na danym wydziale (specyfika poszczególnych kierunków, zmiana formy zaliczeń/egzaminów itp.) należy kierować do wymienionych poniżej osób.

 

WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT

dr hab. Anna Dziekońska, prof. UWM

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt,

ul. M. Oczapowskiego 5, p.212,

Kontakt: 89 523 42 66, a.dziekonska@uwm.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

platforma Microsoft Teams  piątek: godz. 11.00-13.00 lub inne terminy, po wcześniejszym kontakcie mailowym

 

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

dr Regina Frączek,

Katedra Biochemii, Budynek C.B. ul. Oczapowskiego 1A

 p. 320,  III piętro (winda), dyżur w każdy poniedziałekek, godz. 1230-1400

Kontakt: 89 523 37 19, email: regina.fraczek@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

dr Marta Cichy,

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,

ul. K. Obitza 1, p. 253,

Kontakt: 89 524 64 75, marta.cichy@uwm.edu.pl

dyżur w semestrze zimowym: on-line (Microsoft Teams) poniedziałek w godz. 14:45 - 16:15

 

WYDZIAŁ ROLNICTWA I LEŚNICTWA

prof. dr hab. Bożena Kordan,

Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej

Kontakt: (89) 523-37-81, 515 122 571, bozena.kordan@uwm.edu.pl

Wsparcie online MS Teams, poniedziałek 09.30-11.00, kod dostępu xy9px3l

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

dr Grażyna Ciecierska,

Katedra Analizy i Równań Różniczkowych,

ul. Słoneczna 54, pok. A0/20,

Kontakt: tel.: 89 5246051, 89 6492095, e-mail: grac@matman.uwm.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

platforma Microsoft Teams

środy: godz. 15.30-17.00

lub inne terminy, po wcześniejszym kontakcie mailowym

 

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

prof. dr hab. Jarosław Całka,

kierownik Katedry Fizjologii Klinicznej,

ul. Oczapowskiego 13, p. 020,

Kontakt: 89 523 41 88, calkaj@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

dr Dorota Sobol

po. Opiekuna Studentów z Niepełnosprawnością na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Konsultacje:
MS Teams:  Konsultacje - dr Dorota Sobol - Kod: hlet3uw

Kontakt: tel. służbowy: 89 524 51 65; e-mail: dorota.sobol@uwm.edu.pl

 

(dr Magdalena Raczyńska,

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości,

ul. R. Prawocheńskiego 3, pok. nr 5

Kontakt: 508 341 501, e-mail: magda.raczynska@uwm.edu.pl)

 

 

WYDZIAŁ LEKARSKI

dr n. med. Halina Protasiewicz-Fałdowska,

Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie,

ul. Żołnierska 18,

Kontakt: 601830520, prohalina@wp.pl

 

SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO

mgr piel Mariola Ejdys, wykładowca

Katedra Pielęgniarstwa,

ul. Żołnierska 14 C,

Kontakt: 89 524 61 11, mariola.ejdys@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM

Katedra Pedagogiki Specjalnej ul. Żołnierska 14, p. 110,

Kontakt: 606 141 691, k.cwirynkalo@uwm.edu.pl

konsultacje: wtorki: 8:00 - 9:00

dyspozycyjność: wtorki godz 8:00 - 15:00

 

WYDZIAŁ SZTUKI

mgr Ewa Wankiewicz wykładowca,

Instytut Muzyki ul. F. Szrajbera 11, p. 331,

Kontakt: 89 527 20 35, (poprzez sekretariat Instytutu Muzyki na Wydziale Sztuki ) we wtorki, w godzinach 14.30-15.00; e-mail: ewa.wankiewicz@uwm.edu.pl 

Dyżur w każdy wtorek o godzinie 14.30-15.15

 

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

dr Joanna Hałacz, adiunkt

Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki

Kontakt: 89 523 37 49, jhalacz@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI

dr inż. Aneta Dąbrowska adiunkt,

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

ul. Oczapowskiego 7, pok. 7,

kontakt: 89 523 35 10; 89 523 37 09, anetazj@uwm.edu.pl

kontakt w semestrze lertnim 2020/2021 po umówieniu mailowym przez anetazj@uwm.edu.pl na MS Teams kod: f0myr5l

 

WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII

dr inż. Michał Łopata adiunkt,

Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej,

ul. Prawocheńskiego 1 p. 19,

Kontakt: 512 311 756,  michal.lopata@uwm.edu.pl

dyżur: semestr letni 2020/2021: wtorek 13.00-14.30

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

dr Kamila Naumowicz

Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego,

ul. K. Obitza 1, p. 312,

Kontakt: 89 5246482, kamila.naumowicz@uwm.edu.pl; 

dyżur: semestr letni 2020/2021: platforma MS Teams -piątek (co dwa tygodnie począwszy od 05.03.) w godz. 13.15-14.45

 

WYDZIAŁ TEOLOGII

dr Sylwia Mikołajczak

ul. Kard. Hozjusza 15

Kontakt: sylwia.mikolajczak@uwm.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (platforma Microsoft Teams)

piątek, t. 1; godz. 8.15 - 10.15

piątek, t. 2; godz. 15.15 - 17.15

lub inny termin, po wcześniejszym kontakcie mailowym, bądź na platformie Microsoft Teams

 

WYDZIAŁ STUDIÓW TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH W EŁKU

dr Jacek Janusz Mrozek

Katedra Geodezji i Administracji

ul. Kościuszki 23 pok.2

Kontakt: 87 621 60 76 lub 87 621 03 08

jacek.mrozek@uwm.edu.pl lub dyrektor.filia@uwm.edu.pl

dyżur: codziennie po wcześniejszym umówieniu się