Opiekunowie wydziałowi

Na każdym Wydziale Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie powołani zostali Wydziałowi Opiekunowie Studentów Niepełnosprawnych. Wszelkie zapytania związane bezpośrednio z kształceniem na danym wydziale (specyfika poszczególnych kierunków, zmiana formy zaliczeń/egzaminów itp.) należy kierować do wymienionych poniżej osób.

 

WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT

dr Anna Dziekońska adiunkt,

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt,

ul. M. Oczapowskiego 5, p.212,

Kontakt: 89 523 4266, a.dziekonska@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

dr Regina Frączek,

Katedra Biochemii, Budynek C.B.

 p. 320,  III piętro (winda), dyżur w każdy wtorek, godz. 1030-1230

Kontakt: 89 523 37 19, email: regina.fraczek@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

dr Marta Cichy adiunkt,

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,

ul. K. Obitza 1, p. 253,

Kontakt: 89 524 64 75, marta.cichy@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

prof. dr hab. Bożena Kordan,

Katedra Entomologii i Diagnostyki Molekularnej

Kontakt: (89) 523-37-81, 515 122 571, bozena.kordan@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

mgr Maria Bulińska wykładowca,

Katedra Logiki i Podstaw Informatyki,

ul. Słoneczna 54 pok. A 1/4,

Kontakt: 89 524 6078, 696 421 768, bulma@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

prof. dr hab. Jarosław Całka,

kierownik Katedry Fizjologii Klinicznej,

ul. Oczapowskiego 13, p. 020,

Kontakt: 89 523 41 88, calkaj@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

dr Magdalena Raczyńska,

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości,

ul. R. Prawocheńskiego 3, pok. nr 5

Kontakt: 508 341 501, e-mail: magda.raczynska@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ LEKARSKI

mgr Halina Protasiewicz-Fałdowska,

Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie,

ul. Żołnierska 18,

Kontakt: 601830520, prohalina@wp.pl

 

SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO

mgr piel Mariola Ejdys, wykładowca

Katedra Pielęgniarstwa,

ul. Żołnierska 14 C,

Kontakt: 89 524 61 11, mariola.ejdys@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

dr Katarzyna Ćwirynkało adiunkt,

Katedra Pedagogiki Specjalnej ul. Żołnierska 14, p. 110,

Kontakt: 606141691, katarzyna2710@wp.pl oraz k.cwirynkalo@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ SZTUKI

mgr Ewa Wankiewicz wykładowca,

Instytut Muzyki ul. F. Szrajbera 11, p. 312,

Kontakt: 89 527 2035, ewa.wankiewicz@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

dr Joanna Hałacz, adiunkt

Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki

Kontakt: 89 523 36 39, jhalacz@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI

dr inż. Andrzej Iwaniak starszy wykładowca,

Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią,

pl. Cieszyński 1, p. 4,

Kontakt: 601 537 674, andrzej.iwaniak@uwm.edu.pl

 

dr inż. Aneta Dąbrowska - wsparcie os. głuchych i słabosłyszących na WNoŻ,

tel.: 89 523-35-10, 

email: anetazj@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII

dr inż. Michał Łopata adiunkt,

Katedra Inżynierii Ochrony Wód,

ul. Prawocheńskiego 1 p. 19,

Kontakt: 89 523 37 04, 512 311 756, michal.lopata@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

dr Kamila Naumowicz Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego,

ul. K. Obitza 1, p. 312,

Kontakt: 89 5246482, kamila.naumowicz@uwm.edu.pl; 

 

WYDZIAŁ TEOLOGII

dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM

Katedra Nauk o Rodzinie

ul. Kard. Hozjusza 15, p. 14,

Kontakt: 509 591 132, barbara.rozen@uwm.edu.pl

 

WYDZIAŁ STUDIÓW TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH W EŁKU

dr Jacek Janusz Mrozek

Katedra Geodezji i Administracji

ul. Kościuszki 23 pok.2

Kontakt: 87 621 07 07, jacek.mrozek@uwm.edu.pl