Wyłącz tryb tekstowy

Fundusz Wsparcia - finansowanie działań Uczelni w zakresie likwidacji barier

(dokumenty dostępne na stronie internetowej BGK)W celu otrzymania pożyczki Uniwersytet powinien złożyć kompletny wniosek wraz właściwą dokumentacją (np. projekt budowlany, oświadczenia).Umowa wymaga udzielenia zabezpieczenia spłaty pożyczki w szczególności poprzez podpisanie weksla in blanco przez Uniwersytet lub inne zabezpieczenie.Zasady Naboru przewidują również możliwość częściowego umorzenia części kapitału , maksymalnie do 40 % kapitału udzielonej pożyczki. Wysokość umorzenia zależy od spełnienia kryteriów:-        kryterium terytorialne – wskaźnik GUS: kwota zasiłków pielęgnacyjnych wypłacanych na 1000 mieszkańców danej Gminy, na której znajduje się inwestycja. Maksymalnie 10% umorzenia, natomiast dla inwestycji w mieście Olsztyn (warmińsko-mazurskie) wartość umorzenia przysługuje w wysokości 5% (wskaźnik 2021 – 56,9).-        Kryterium przeznaczenia budynku – 10% umorzenia, jeżeli inwestycja dotyczy Budynku mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz 30% umorzenia, jeżeli inwestycja dotyczy Budynku użyteczności publicznej; -        kryterium społeczne – obliczane według udziału Osób uprawnionych do skorzystaniaz kryterium społecznego w ogólnej liczbie osób zamieszkujących w budynku. Maksymalnie 20% umorzenia.Finansowanie zadań z zakresu wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami z Funduszu Dostępności z punktu widzenia Uczelni Wyższej  należy ocenić pozytywnie szczególnie ze względu na dostępność środków, wysokość oprocentowania w skali roku 0,15% oraz korzystne rozwiązanie polegające na możliwości umorzenia znacznej części kapitału pożyczki (30% umorzenia z kryterium przeznaczenia budynku – użyteczności publicznej plus 5 % umorzenia z kryterium terytorialnego dla gminy miasto Olsztyn).Czy Uczelnie Wyższe będą zainteresowane Funduszem Dostępności?Potencjał kadrowy Uniwersytetu pozwala na zaangażowanie jednostek organizacyjnych (Działy Inwestycji i Nadzoru Budowlanego, Biura Projektów, Uniwersyteckie Centra Wsparcia) w celu skutecznego pozyskania finansowania na realizację inwestycji.Stan prawny aktualny na 14.06.2022Artykuł przygotował Andrzej PrószyńskiKoordynator ds. DostępnościUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Wstęp: 
Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020.1062 tj.) wprowadziła nowy fundusz celowy pod nazwą Fundusz Dostępności, przeznaczony na realizację zadań polegających na wsparciu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.