Wyłącz tryb tekstowy

Film : "Tylko dwie minuty".

Film traktujący o poszanowaniu praw osób z niepełnosprawnością.

Film Youtube: