Wyłącz tryb tekstowy

Film: Jak zachować się wobec osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Film dotyczący osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Film Youtube: