Erasmus Plus - program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program „Uczenie sie przez całe życie” został zastąpiony programem Erasmus+. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie otrzymał Kartę Erasmusa dla Szkoły Wyższej (ECHE) upoważniającą uczelnię do aplikowania o nowe środki na mobilność edukacyjną, współpracę na rzecz innowacji i dobrych praktyk oraz wsparcie reform politycznych w obszarze szkolnictwa wyższego.

Informacje dotyczące programu opublikowane są na stronie www.erasmusplus.org.pl, kliknij by przejść do strony programu Erasmus+.