Wyłącz tryb tekstowy

Doposażenie Studium Języków Obcych w sprzęt dla osób z niepełnosprawnością

Studium Języków Obcych wyposażone zostało w specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie mające wesprzeć osoby z niepełnosprawnością w procesie nauki języków obcych. Sprzęt znajduje się w Sali nr 12, przeznaczonej do kształcenia osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i niedosłyszących.Studenci niepełnosprawni (osoby niewidome i słabowidzące oraz niesłyszące i słabosłyszące) I roku studiów pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich wymagający alternatywnych metod nauczania mogą zapisać się do dedykowanych im grup językowych przez system USOS. Dostępna jest oferta lektoratów z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego na poziomie A2/B1, B1 i B2. Zajęcia dostępne są dla studentów stacjonarnych.Wśród sprzętu  znajdującego się w SJO wyróżnić można:1. powiększalnik elektroniczny2. brajlowską maszynę do pisania 3. tablicę interaktywną4. cztery stanowiska komputerowe wyposażone w:a) oprogramowanie udźwiękawiające Jows (14.0),b) oprogramowanie powiększające Magic (12.0) ,c) słuchawki nauszne Super Bass,d) stoliki komputerowy o regulowanych blatach.