Wyłącz tryb tekstowy

Doposażenie Biblioteki Uniwersyteckiej w sprzęt dla osób z niepełnosprawnością

Mając na uwadze potrzeby osób niewidomych i słabowidzących Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych doposażyło poszczególne działy Biblioteki Uniwersyteckiej w specjalistyczny sprzęt.  Wśród zakupionego sprzętu znalazły się: szafa dźwiękochłonna do drukarki brajla Index Everest (Zbiory Specjalne), elektroniczne powiększalniki przenośne RUBY XL HD, 5 cali, oprogramowania komputerowe udźwiękawiające Jows 14.0, oprogramowanie komputerowe powiększające Magic 12.0, oprogramowanie komputerowe OCR rozpoznające tekst na zdjęciach ABBYY FineReader. Ponadto komputery wyposażone w udźwiękawiające programy zostały wyposażone w zapewniające komfort pracy słuchawki.Wymieniony sprzęt dostępny jest w następujących działach Biblioteki Uniwersyteckiej:1. Kolekcja Dziedzinowa (segment I, piętro II):a) Kolekcja Żółta – Nauk Społecznych : - powiększalnik Ruby XL HD, - oprogramowanie udźwiękawiające Jows, - oprogramowanie powiększające Magic.b) Kolekcja Zielona  – Nauk Przyrodniczo-Technicznych  :   - powiększalnik Ruby XL HD, - oprogramowanie udźwiękawiające Jows, - oprogramowanie powiększające Magic, - oprogramowanie ABBYY FineReader, - skaner. c) Kolekcja Niebieska  – Nauk Humanistycznych :- powiększalnik Ruby XL HD, - oprogramowanie udźwiękawiające Jows, - oprogramowanie powiększające Magic.2. Kolekcja Dydaktyczna (segment 1, parter):- powiększalnik Ruby XL HD, - oprogramowanie udźwiękawiające Jows, - oprogramowanie powiększające Magic.3. Informacja naukowa i Czytelnia  czasopism (segment 1, piętro 1):a) Sekcja A - Nauki Przyrodniczo-Techniczne:- powiększalnik Ruby XL HD, - oprogramowanie udźwiękawiające Jows, - oprogramowanie powiększające Magic.b) Sekcja B - Nauki Humanistycznych i Społeczne- powiększalnik Ruby XL HD,- oprogramowanie udźwiękawiające Jows, - oprogramowanie powiększające Magic.4. Czytelnia Internetowa (segment 1, piętro 1):- powiększalnik Ruby XL HD, - oprogramowanie udźwiękawiające Jows, - oprogramowanie powiększające Magic,- oprogramowanie ABBYY FineReader, - skaner.