"Aktywny Samorząd 2016"

Aktualności

Uwaga studenci - mieszkający w Olsztynie:

 

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie informuje, że wnioski na program "Aktywny Samorząd" Moduł II* - semestr jesienno-zimowy, przyjmowane będą od dnia 5 września do dnia 10 października 2016 r. Wnioski wydawane i przyjmowane są przy ulicy  Prostej 23A, w pok. 5A lub 6.

 

Formularze do wypełnienia można pobrać również w formie elektronicznej:

http://www.oion.pl/files/20160226115525-zaswiad._z_uczelni.pdf

http://www.oion.pl/files/20160226115545-wniosek_modul_ii.pdf

Więcej informacji na stronie PFRON 

 

Osoby zamieszkałe poza miastem Olsztyn powinny szukać informacji na temat programu w swoich jednostkach terenowych realizujących projekt Aktywny samorząd to znaczy w MOPS - ach, GOPS - ach PCPR - ach itd.

 

 

* Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).