Wyłącz tryb tekstowy

Akademiki

Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj. BON przy współpracy z Fundacją Żak podejmuje również działania zmierzające do dostosowania  do potrzeb osób głuchych 20 miejsc w Domu Studenta nr 11 przy ul. Żołnierskiej 14B. Dostosowanie polega na zamontowaniu w 8 pokojach dzwonków do drzwi, wyposażonych w sygnalizację świetlną.Osoby głuche posługujące się polskim językiem migowym (PJM, SJM) mogą również skorzystać  na portierni Domu Studenta nr 11 z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego online. Usługa dostępna jest za pomocą videofonu, w godzinach 7:30-20:00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 8:00-20:00 w soboty.Ponadto, BON wyposażyło w pętle indukcyjne portiernie Domów Studenckich. Pętle są przeznaczone dla osób niedosłyszących, używających aparatów słuchowych. W celu skorzystania z pętli indukcyjnej należy nastawić  aparat słuchowy na funkcję cewki indukcyjnej. Zasięg pętli ok. 1,2 m.