Logo

Katedra Biochemii

Wydział Biologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Strona główna
Pracownicy katedry
Działalność naukowa
Publikacje
Działalność dydaktyczna
Historia katedry

Katedra Biochemii
kierownik:
tel/fax. (0-89) 523 48 83
sekretariat:
tel. (0-89) 523 39 90
fax. (0-89) 535 20 15

For English version
English version
click here

« Wróć do listy pracowników...

dr Ewa Szypulska


Tel.: (0-89) 523 47 20
email: ewa.fraczek@uwm.edu.pl

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Od 2001 do chwili obecnej
Adiunkt w Katedrze Biochemii, na Wydziale Biologii UWM w Olsztynie:
- Praca naukowa w zespole prof. S. Weidnera w zakresie badań nad odpornością roślin na stres oraz spoczynkiem nasion.
- Zajęcia z biochemii i enzymologii ze studentami kierunku Biotechnologii.

EDUKACJA:
1997 - 2001 - Studia doktoranckie i praca naukowa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w zespole prof. S. Weidnera.
grudzień 2001 - Obrona pracy pt. "Udział polisomów oraz rola kwasu abscysynowego w mechanizmach spoczynku i kiełkowania ziarniaków Triticosecale" i uzyskanie stopnia doktora nauk biologicznych. Nagroda Rektora - lipiec 2002.

1992 - 1997 - Studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, w Katedrze Biochemii.
lipiec 1997 - Obrona pracy pt. "Właściwości hemaglutynacyjne albuminy surowicy krwi wolowej oraz albuminy jaja kurzego po nieenzymatycznej glikozylacji glukozą i maltozą". Nagroda Rektora - październik 1997.

STAŻE NAUKOWE:
02.05 - 12.06.2004 - Staż w laboratorium prof. Serge'a Delrot'a na Uniwersytecie w Poitiers (Francja), którego celem było zapoznanie się z techniką chipów RNA.

19.07 - 19.10.2006 - Staż w laboratorium prof. Lehrach'a w Instytucie Maxa Plancka w Berlinie (Niemcy), którego celem było zapoznanie sie z techniką chipów białkowych.

WYSTĄPIENIA:

18.11.2005 International Research Network in Warsow (Poland). Physiological and practical aspects of the yield and seed quality improvement by ecological methods * Prezentacja ustna: The influence of osmotic stress on different polysomal populations in germinating triticale caryopsis. Abstracts of experimental research works coordinated by Network in 2005. 2005: 14. Frączek E., Weidner S. 04.02.2005 International Research Network in Warsow (Poland). Physiological and practical aspects of the yield and seed quality improvement by ecological methods
Prezentacja ustna: Process of polysome formation and seed vigour. Markers of seed quality. 2005: 14-16. Frączek E., Weidner S., Krupińska S., Brossowska W.

30.04 - 01 05. 2004
1st Workshop on Biotic and abiotic stress, grapevine defence mechanisms and grape development in Monte Verita (Switzerland)
Poster: Extracts of phenolic compounds of three grape varieties - comparison of total phenolics and tannins content, their antiradical activity and reduction power. 2004: 29. Pawałka A., Wróbel M., Karamać M., Amarowicz R., Frączek E., Weidner S.

23 - 27.08.2004
14th Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology in Cracow (Poland)
Poster: Abscisic acid induced change in polysome stability and cytosceleton-bound polysomes participation in embryonic tissue during pea seeds germination. Vol.26, No. 3, supplement 2004: 10-11. Weidner S., Frączek E., Romanowska M.

23 - 25.10.2003
International Workshop on Applied Seed Biology in Lodz (Poland). New developments in seed quality improvement
Poster: Identification and properties of the ribonucleases from triticosecale embryos of dormant, non-dormant and ABA treated caryopses. 2003: 83-84. Frączek E., Weidner S.
Poster: The role of tightly-bound (putative cytoskeleton-bound) polysomes in translation during germination of dormant and non-dormant cereal caryopses. 2003:30. Weidner S., Łukaszewicz D., Frączek E.

15 - 17.09.2003
5th International Conference in Cracow (Poland). Ecophysiological aspects of plant responses to stress factors.
Poster: Changes in endogenous phenolic acids during development of Secale cereale caryopses and after dehydration treatment of unripe rye grains. Acta Physiol. Plant Vol.25, No. 3, supplement 2003: 126. Weidner S., Frączek E., Amarowicz R., Abe S.

03 - 06.09.2003
1st Conference of Polish Society of Plant Experimental Biology in Olsztyn (Poland)
Prezentacja ustna: Translational regulation of preharvest sprouting in triticale caryopses. Polish Journal of Natural Sciences, No. 1, supplement 2003: 30. Frączek E., Weidner S.

04 - 07.04.2001
1st International Congress in Wageningen (The Netherlands). Stress tolerance in seeds. Genetics, molecular and physiological mechanisms.
Poster: Chenges in endogenous phenolic acids during development of secale cereale caryopses after dehydration treatment of unripe rye grains. Astracts. 2001:29. Weidner S., Amarowicz R., Karamać M, Frączek E.

UMIEJĘTNOŚCI:
Techniki laboratoryjne: Obsługa: Windows, Microsoft Office (Excel, Power Point, Word), Corel Drow, Corel Photo-Paint, Chem Sketch

PUBLIKACJE:
  1. Weidner S., Amarowicz R., Karamac M., Fraczek E. 2000. Changes in endogenous phenolic acids during development of Secale cereale caryopses and after dehydration treatment of unripe rye grains. Plant Physiol. Biochem. 38: 595-602.
  2. Weidner S., Frączek E., Amarowicz R., Abe S. 2001. Alternations in phenolic acids content in developing rye grains in normal environment and during enforced dehydration. Acta Physiol. Plant. 23: 475-482.
  3. Weidner S., Frączek E., Romanowska M., Amarowicz R., Abe S., Davies E. 2003. The influence of abscisic acid on different polysomal populations in embryonal tissue during pea seeds germination. Acta Physiol. Plant. 25: 5-12.
  4. Krupinska S.,Weidner S., Frączek E., Amarowicz R. 2003. Polysome formation and stability in pea stem and root tissue. Acta Physiol Plant. 25: 135-141.
  5. Kosowska M., Frączek E., Amarowicz R., Karamac M., Abe S. Weidner S. 2004. Water-deficit-induced changes in cytoskeleton-bound and other polysomal populations in embryonic tissue during triticale caryopses germination. Acta Physiol. Plant. 25: 67-74.
  6. Wróbel M., Karamać M., Amarowicz R., Frączek E., Weidner S. 2005. Metabolism of phenolic compounds in Vitis riparia seeds during stratification and during germination under optimal and low temperature stress conditions. Acta Physiol. Plant. 27: 313-320.
  7. Każarnowicz M., Frączek E., Amarowicz R., Karamać M., Weidner S. 2005. Exogenous abscisic acid increases stability of polysomes in embryos of triticale caryopses during germination. Acta Physiol. Plant. (in press)

Projekt i wykonanie strony - Krzysztof Bielikowicz