Witamy na stronie Katedry Biochemii

Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie


Pracownicy Katedy

Aktualności


Wykład

W dniu 19. marca bieżącego roku dr Anna Cieślińska wygłosiła wykład pt.  "Jakość mleka a uwarunkowania genetyczne krów z uwzględnieniem mleka A2” podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego i Seminarium Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN.  Wykład spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, czego dowodem była inspirująca dyskusja i liczne pytania do dr Anny Cieślińskiej. Mamy nadzieję, że przedstawiony temat oraz ogromne zainteresowanie wśród Uczestników spotkania przełoży się na produkcję nowych ekologicznych produktów spożywczych.

Zespół Biochemii Medycznej

Noc Biologów 2015

Poraz czwarty Wydział Biologii i Biotechnologii uczestniczył w organizacji akcji Noc Biologów 2015. Podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy Katedry brali aktywny udział. Poniżej mała relacja okiem kamery Telewizji KortowoNowe logo Katedry Biochemii

Szanowni Państwo, idąc z duchem czasu wprowadzamy małe zmiany w wyglądze strony internetowej Katedry Biochemii. Jednak czym byłaby nowa strona bez nowego Logo. A wygląda tak jak poniżej.

logo