• : Function ereg() is deprecated in /www/htdocs/bioinfo/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /www/htdocs/bioinfo/includes/file.inc on line 649.

Reguły

Ćwiczenia

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest frekwencja oraz oceny/punktacja cząstkowa. Na ćwiczeniach obecność jest obowiązkowa, a wymagana frekwencja to 100%. Oceny cząstkowe lub punktację cząstkową zdobywa się w trakcie ćwiczeń m.in. za:

 • kolokwia,
 • aktywność na zajęciach,
 • raport z ćwiczeń,
 • prezentacje w trakcie ćwiczeń.
 • dodatkowe zadania w ramach cwiczen
 • Egzamin

  Pierwsze podejście do egzaminu lub całościowego zaliczenia ćwiczeń zazwyczaj ma formę pisemną testową lub opisową. Formy kolejnych podejść ustalamy wspólnie ze studentami w zależności od potrzeby. Zasady zaliczenia każdego testu lub pracy opisowej zamieszczone są na teście lub przypominane (reguły egzaminu zazwyczaj ustalamy wspólnie w trakcie zajęć) bezpośrednio przed egzaminem.
  Podstawową, niezmienną regułą jest WSPÓLNE ZAUFANIE, które w prostej formie przejawia się tym, iż studenci mogą korzystać ze swoich własnych i tylko swoich notatek, ale student pracuje samodzielnie; każdy szept i zerknięcie do sąsiada skutkuje natychmiastowym zakończeniem egzaminu. Dodatkowo każdy pisze samodzielnie i WŁASNYMI SŁOWAMI, czyli dwie identyczne technicznie odpowiedzi w dwóch różnych pracach otrzymują 0 pkt.

  Do indeksu wpisywana jest oceną, jaką student otrzymał ostatecznie - liczy się ostateczna widza, jaką dana osoba posiada.