Imię: Dorota
Nazwisko: Nałęcz
Tytuł naukowy: Dr inż.
Stanowisko: Adiunkt
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Telefon: 48 89 5233780
Fax: 48 89 5234945
Adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydział Nauki o Żywności
Katedra Biochemii Żywności
10-726 Olsztyn, Pl. Cieszyński 1
pokój nr 128
 

Wykształcenie i osiągnięcia zawodowe

1995 Mgr inż. technologii żywności, AR-T w Olsztynie. Zatrudnienie na stanowisku asystenta w Zakładzie Biochemii Żywności
1999 Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
2002 Dr inż. nauk rolniczych specjalność technologia i biochemia żywności, UW-M w Olsztynie.
2003 Nagroda Zespołowa III stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
01.2004 Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Biochemii Żywności, UW-M w Olsztynie
2006 Dyplom Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.
2007 Stypendium dla pracowników wyróżniających się szczególną aktywnością naukową, której wynikiem jest realizacja projektu „Molekularne biomarkery - produkty specyficznej proteolizy jako narzędzia oceny zdrowotnej jakości produktów żywnościowych. Projekt nr PBWN N 312 286333”.
2008 Dyplom Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.

Działalność naukowo-badawcza

  • Izolowanie i oczyszczanie białek alergennych żywności (m.in. pszenicy, owsa, gryki, grochu)
  • Komputerowa symulacja proteolizy białek żywności
  • Identyfikacja białek mleka za pomocą specyficznej proteolizy oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej
  • Wykrywanie i określanie niskich stężeń białek mleka krowiego w preparatach białek soi z zastosowaniem nowoczesnej metody chromatograficznej, spektroskopii w nadfiolecie i analizy chemometrycznej
  • Chemometryczna analiza peptydowych profili specyficznej proteolizy białek żywności
  • Wyznaczanie wyróżników chromatograficzno-spektralnych prolamin pszenicy do ich identyfikacji i oznaczanie obecności toksycznego białka w surowcach i produktach żywnościowych
  • Zastosowanie technik elektroforetycznych, chromatograficznych i spektrofotometrycznych do rozdziału i identyfikacji białek żywności
  • Analiza elektroforetyczna 2D-PAGE białek alergennych żywności
  • Proteomika

Dorobek naukowy

40 publikacji naukowych oraz 1 ekspertyza

Członkostwo:

Członek Komisji Dydaktycznej Wydziału Nauki o Żywności w latach 2008-2012.