Konsultacje

Konsultacje pracowników  oraz doktorantów Katedry Biochemii Żywności

(semestr  letni, rok akademicki 2019/20)

 

 

Imię i nazwisko

Dzień

Godziny

 Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

(pok. 137, bl. 43)

Pt

1400 – 1530

 Prof. dr hab. Piotr Minkiewicz

(pok. 127, bl. 43)

Pn

Pt

1100 – 1200

830-930

Prof. dr hab. Anna Iwaniak

(pok. 135, bl. 43)

Wt

1115 – 1315

 Dr inż. Justyna Borawska-Dziadkiewicz

(pok. 125, bl. 43)

-

-

 Dr inż. Justyna Bucholska

(pok. 126, bl. 43)

-

-

 Dr inż.  Dorota Nałęcz

(pok. 128, bl. 43)

Pn

1330 - 1530

Dr inż. Iwona Szerszunowicz

(pok. 128, bl. 43)

Czw

1430-1630

od 21 maja 2020

 Dr inż. Damir Mogut

(pok. 5, bl. 30)

Pn

900 – 1100

Mgr inż. Agnieszka Skwarek 

(pok. 114, bl. 30)

Pn

900-1000

Mgr inż Marta Turło

(pok. 136, bl. 43)

Wt

900 – 1000