Realizowane zajęcia

Rok akademicki 2019/2020

SEMESTR ZIMOWY

Studia stacjonarne

Wykłady

Kierunek

Przedmiot

Dzień

Godzina

Prowadzący

TŻiŻCz

Biochemia żywności

(s. E. Pijanowskiego, bl. 43)

Pn

1120-1305

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

GSK

Chemia

(s. 502, bl. 43)

Śr

1015-1145

Prof. dr hab. Piotr Minkiewicz

BPŻ

Biochemia żywności

(s. 112, bl. 43)

Pn

1645-1900

Prof. dr hab. Anna Iwaniak

TŻiŻCz

Żywność specjalnego przeznaczenia

(s. 04, bl. 43))

Czw

1530-1745

Dr inż. Iwona Szerszunowicz

Dr inż. Damir Mogut

TT

Współczesne trendy w żywieniu

(s. 121, ul. Oczapowskiego 7)

Pt

900-1100

Dr inż. Iwona Szerszunowicz

 Studia niestacjonarne

Wykłady

Kierunek

Przedmiot

Dzień

Godzina

Prowadzący

TŻiŻCz,

II-stopień

Wybrane zagadnienia z enzymologii

(s. 112, bl. 43)

Pt

1315-1445

Prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak

TŻiŻCz,

I-stopień

Biochemia żywności

(s. 112, bl. 43)

Pt

1500-1800

Prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak

SEMESTR LETNI 2019/2020

Studia stacjonarne

Wykłady

Kierunek

Przedmiot

Dzień

Godzina

Koordynator/Prowadzący

GSK

Biochemia żywności

(s. 112, bl. 43)

Pn

945-1130

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

FE

Enzymology and bioinformatics 

(s. 112 , bl. 43)

Cz

1330-1500

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

Prof. dr hab. Anna Iwaniak

Prof. dr hab. Piotr Minkiewicz

B

Enzyme technology and bioinformatics

(s. 112, bl. 43)

Śr

1330-1500

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

Prof. dr hab. Anna Iwaniak

Prof. dr hab. Piotr Minkiewicz

TŻiŻCz

Chemia organiczna

(s.  E. Pijanowskiego , bl.  43)

Śr

1130-1300

Prof. dr hab. Piotr Minkiewicz

TŻiŻCz, II-stopień

Wybrane zagadnienia z enzymologii

(s.  E. Pijanowskiego, bl. 43)

Pt

900-1115

Prof. dr hab. Anna Iwaniak

TŻiCZł, II-stopień

Biologiczne podstawy produkcji żywności i żywienia

(s. E. Pijanowskiego, bl. 43)

Wt

1315-1630

Dr inż. Justyna Borawska-Dziadkiewicz

Dr inż. Dorota Nałęcz

GSK

Żywność specjalnego przeznaczenia

(sala Katedry Biochemii Żywności,bl. 30)

od 20 maja 2020

Pt

1100-1330

Dr inż. Iwona Szerszunowicz

Dr inż. Damir Mogut

WM

Elective courses:

Adequacy, safety and oversight of the food supply; 

Food and nutrition, related diseases; 

Food, nutrition, physical activity and the prevention of cancer.

(s.  , bl.  )

Prof. dr hab.  Anna Iwaniak

Prof. dr hab. Piotr Minkiewicz

 Seminaria

Przedmiot

Dzień

Godzina

Prowadzący

-

- -

Studia niestacjonarne

Wykłady

Kierunek

Przedmiot

Dzień

Godzina

Prowadzący

TŻiŻCzł,

I-stopień

Chemia organiczna

(s.  501, bl.  43)

Pt

1500-1715

Prof. dr hab. Piotr Minkiewicz

TŻiŻCzł

Biologiczne podstawy produkcji żywności i żywienia

(s. 501, bl. 43)

Pt

1215-1430

Dr inż. Justyna Borawska-Dziadkiewicz

Dr inż. Dorota Nałęcz

TŻiŻCzł,

II-stopień

Żywność specjalnego przeznaczenia

(s.  503, bl. 43)

So

1645-1815

Dr inż. Iwona Szerszunowicz

Mgr inż. Damir Mogut

Dokładne informacje na temat godzin oraz terminów ćwiczeń  z przedmiotów realizowanych w Katedrze Biochemii Żywności udostępnione są na stronie internetowej Wydziału (http://www.uwm.edu.pl/wnz) w zakładce "Studenci" po kliknięciu w "Plany zajęć dydaktycznych".

 

Objaśnienia:

TŻiŻCzł – Technologia żywności i żywienie człowieka

TT – Towaroznawstwo

BI – Broker innowacji w przemyśle spożywczym

GSK – Gastronomia – Sztuka Kulinarna

BPŻ – Bioinżynieria produkcji żywności (Makrokierunek)

FE - Food Engineering (w jęz. angielskim)

WM - zajęcia dla studentów Wydziału Nauk Medycznych

B - Biotechnology (w jęz. angielskim)