Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski:


Projekt BIO - "Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno _ badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności"
Projekt TECHNO - "Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych"
Zakup aparatury - "Zakup aparatury naukowo - badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych"
Zakup aparatury - "Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie"
Zakup aparatury - "Wyposażenie laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie"
Projekt: Marcin Foss