Rozwój Polski Wschodniej Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Fundusze Europejskie
Strona główna > Kontakt

Biuro Projektu BIO


tel. +48 89 524-52-53 / fax. +48 89 524-52-60

10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 4
kod ewidencji korespondencji: 90-2302

Do zakresu działania Biura Projektu BIO należy:
Realizacja Projektu "Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno - badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności" zgodnie z umową nr POPW.01.01.00-28-008/08-00 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.


Biuro Projektu TECHNO

tel. +48 89 524-52-53 / fax. +48 89 524-52-60

10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 4
kod ewidencji korespondencji: 90-2303

Do zakresu działania Biura Projektu TECHNO należy:
Realizacja Projektu "Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych" zgodnie z umową nr POPW.01.01.00-28-006/09-00 z dnia 22 lipca 2009 r. zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.


Projekt: Biuro Projektu BIO i TECHNO