Rozwój Polski Wschodniej Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Fundusze Europejskie
Powrót do listy artykułów

Artykuł został zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 5.05.2009r.

Wielkie pieniądze, ogromne inwestycje

Niemal 130 milionów złotych trafi do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w ciągu najbliższych 33 miesięcy w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W ubiegłym tygodniu porozumienie w tej sprawie podpisali: rektor UWM prof. Józef Górniewicz i zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Szewczyk.

Fundusze, które trafią do uczelni, zamienią wkrótce Kortowo w wielki plac budowy. Projekt "Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno- edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności" przewiduje unowocześnienie bazy, którą dysponuje uczelnia. Dzięki temu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski włączy się aktywnie do udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki.

- To największy projekt w tym programie. Rozwiązuje problemy pięciu wydziałów przyrodniczych poprzez modernizację obiektów i ich wyposażenie. 52 procent pozyskanych środków zostanie przeznaczone na wyposażenie laboratoriów, reszta na budowę i modernizację - wyjaśnia profesor Józef Górniewicz, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. - Podpisanie tej umowy to wielki zastrzyk pieniędzy, które musielibyśmy przez wiele lat gromadzić, wykorzystując inne instytucje finansujące szkolnictwo wyższe. Należy też podkreślić, że do tych inwestycji nie dokładamy własnych środków.

Z unijnego projektu skorzysta przede wszystkim pięć wydziałów: Biologii, Bioinżynierii Zwierząt, Ochrony Środowiska i Rybactwa, Medycyny Weterynaryjnej oraz Nauk o Żywności, bo projekt składa się z pięciu komponentów zlokalizowanych właśnie na tych wydziałach:

1. Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa

Planowana jest rozbudowa, modernizacja i wyposażenie w nowoczesną aparaturę dydaktyczną i naukowo-badawczą Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa. Tym samym realizacja komponentu pozwoli na rozwinięcie działalności dydaktycznej i badawczej prowadzonej przez Centrum Doskonałości Mleczarstwa WAMADAIREC Wydziału Nauki o Żywności. W wyniku projektu po modernizacji Centrum Edukacyjno-Badawcze Mleczarstwa będzie miało 8148 metrów powierzchni, z której będzie korzystać ponad cztery tysiące studentów.

2. Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Ośrodka Kontroli Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności i Profilaktyki Weterynaryjnej

Inwestycje zrealizowane w ramach komponentu obejmą modernizację trzech istniejących obiektów oraz budowę od podstaw nowego obiektu na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. W wyniku prac budowlanych wydział będzie dysponował 475,8 metrami powierzchni laboratoriów biologiczno-chemicznych ze zmodernizowaną infrastrukturą budowlano-techniczną oraz 832,4 metrami powierzchni nowoczesnych sal laboratoriów zwierzęcych. Ponad 1200 studentów będzie miało do dyspozycji 532,8 metrów zmodernizowanych sal wykładowych i 170 metrów powierzchni sal ćwiczeniowo-seminaryjnych.

3. Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Ośrodka Oceny Produktów Pochodzenia Zwierzęcego.

Specjalistyczny ośrodek naukowo-dydaktyczny powstanie poprzez rozbudowę i modernizację obiektów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt oraz Zakładu Doświadczalnego w Bałcynach. W Ośrodku funkcjonował będzie zespół sześciu laboratoriów zmodernizowanych i doposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą. W sumie uczelnia zyska 3400 metrów powierzchni wybudowanych i zmodernizowanych obiektów naukowo-badawczych oraz 2400 metrów powierzchni laboratoriów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Wszystko to dla niemal 1400 studentów uczących się na Wydziale.

4. Modernizacja obiektów i wyposażenie w aparaturę zespołu Laboratoriów Diagnostyki Molekularnej.

Podczas realizacji tego zadania gruntowną modernizację przejdzie przede wszystkim budynek Wydziału Biologii przy Prawocheńskiego 5, który dodatkowo będzie doposażony w aparaturę celem utworzenia ogólnowydziałowego zespołu laboratoriów diagnostyki molekularnej. Dzięki temu Wydział Biologii będzie dysponował 1262 metrami powierzchni laboratoriów, 6000 metrów infrastruktury towarzyszącej - dróg, parkingów, terenów zielonych. Wszystko to dla ponad tysiąca studentów, którzy corocznie korzystają z bazy dydaktyczno-naukowej.

5. Budowa i wyposażenie Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej

Przy Wydziale Ochrony Środowiska I Rybactwa powstanie Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej. Będzie to związane z wybudowaniem dwuskrzydłowego, jednokondygnacyjnego budynku Centrum wraz z otaczającą infrastrukturą oraz wyposażeniem jednostki w zespół niezbędnych urządzeń aparatury naukowo-badawczej. Dzięki temu niemal 1900 studentów Wydziału zyska 2500 metrów powierzchni Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej.

Modernizacja i budowa nowych obiektów uniwersyteckich jest finansowana z PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, ale to nie koniec przedsięwzięć finansowanych z unijnych funduszy na UWM.

- Zgodnie z harmonogramem wysłaliśmy już drugi projekt techniczny warty 96 mln złotych i oczekujemy na ocenę formalną i merytoryczną - tłumaczy rektor UWM. - Będzie on dotyczył m.in. rozbiórki i budowy od podstaw budynku Wydziału Nauk Technicznych przy Oczapowskiego 11 oraz przy Heweliusza 4. Od podstaw wybudujemy także Regionalne Centrum Informatyczne. To ważny obiekt dla rozwoju Wydziału Matematyki i Informatyki.

Oprócz tego w Centrum znajdą się urządzenia związane z Miejską Siecią Komputerową OLMAN oraz węzeł regionalny systemu krajowego Pionier. W projekcie przewidziano także cztery miliony złotych na modernizację i wyposażenie obiektu w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku. Władze Ełku przekazały niedawno budynek UWM.

Karol Fryta

Inwestycje w liczbach:
Wartość projektu: 129 051 000 zł
Czas realizacji: II kwartał 2009-III kwartał 2011

NazwaKoszt łączny
1. "Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa" 34 000 000
2. "Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Ośrodka Kontroli Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności i Profilaktyki Weterynaryjnej"26 752 600
3. "Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Ośrodka Oceny Produktów Pochodzenia Zwierzęcego"23 766 000
4. "Modernizacja obiektów i wyposażenie w aparaturę zespołu laboratoriów diagnostyki molekularnej"15 000 000
5."Budowa i wyposażenie Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej"29 532 400
RAZEM129 051 000
Projekt: Biuro Projektu BIO i TECHNO